Maj 22, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 9/2020. Palma i porcelana…

Mùzealné smaczczi 9/2020. Palma a pòrcelana… Co Wejrowò mô wëspólnégò z palmą, jakô rosce przed pałacã – sedzbą najégò mùzeùm? Są tczi, co mëszlą, że je òna céchã tegò, że na kùlturzë, òsoblëwie ti kaszëbsczi, 'kòkòsë' sã zarôbiô… Tak na pòwôżno na palma je pamiątką historie familie, jakô  na ...

Zobacz więcej
Maj 20, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 8/2020. Żniwiarze

Mùzealné smaczczi 8/2020. Żniwiarze Gwës są jesz taczi, co kòsą sekle a rãczno lopczi rzeszëlë. Co to sã człowiek narobił! Nen dôwny swiat sedzy le w lëdzczi pamiãcë, mòże gò pòdezrzec na òdjimkach, filmach czë téż òbrazach wëmalowónëch bez najich kaszëbsczich artistów. Hewò "Żniwiarze", jaczich namalowôł Léòn Bieszke (1923–2018 ...

Zobacz więcej
Maj 13, 2020 Kategoria : Komunikaty Archiwum Wystaw

Archiwum wystaw. Wirtualne spacery z 2016 roku!

Jeżeli nie mogłeś przyjść do wejherowskiego muzeum, aby zwiedzić swoją ulubioną wystawę, teraz będziesz mógł zobaczyć ją podczas wirtualnego spaceru! Zapraszamy do zwiedzania na ekranie naszych wystaw, które były prezentowane w 2016 roku. Zachęcamy do odbycia internetowych wycieczek po ekspozycjach: https://muzeumwejherowo.pl/wystawy-2016. Sukcesywnie dodawane będą nowe spacery!

Zobacz więcej
Maj 12, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 6/2020. Diadem

Mùzealné smaczczi 6/2020. Diadem Czej białka z chłopã wiertel stalata strzimie, tej słëchô sã jã ùkòrunowac! Hewò przódë lat tak prawie bëło – na 25. roczëznã slëbù białka zakłôdała na głowã strzébrzny diadem, a chłop wpinôł w ancug strzébrzną krutkã. Ne òbzdobë bëłë le rôz w ùżëcym, a tej ...

Zobacz więcej
Maj 07, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 5/2020. Lalka

Mùzealné smaczczi 5/2020. Pùpa Hewò pùpa, baro stôrô pùpa, kò mô ju kòle 110 lat. Na pùpa òblokłô je w "kaszëbsczi" strój, chtëren zrëchtowała Francëszka Majkòwskô na zôczątkù XX w. Pùpa równak nie bëła do zabawë, le do pòkazywaniô na wëstawach lëdowégò kùńsztu, jaczé Francëszka rëchtowa wespół z bratã ...

Zobacz więcej
Maj 05, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 4/2020. Pepliński pierwszy!

Mùzealné smaczczi 4/2020 Peplińsczi pierszi!   Hewò dóza z krowégò roga z 1918 rokù, co słëcha do Aùgùstina Tempsczégò z Tãpcza. Na przëkriwkù widzec je òdjimk wòzu Michała Drzimałë – znónégò chłopa z Wiôlgòpòlsczi. Kò mùszi pamiãtac, że dwa lata przed Drzimałą, Kaszëba ze Skòrzewa – Frãcëszk Peplińsczi, prawie ...

Zobacz więcej
Kwiecień 29, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 3/2020. Koń jaki jest… sprawdź w dowodzie

Mùzealné smaczczi 3/2020 Kóń jaczi je… sprawdzë w papiórach   Òd 1928 r. w Pòlsce kòżden kóń mùszôł miec papióra, w jaczim zapisywelë wôżné jinfòrmacje, m.jin.: czedë a dze béł rodzony, czë to „òn” czë „òna”, jak béł wësok, dze mieszkôł, czë béł zdatny do wòjska… W zbiorach ...

Zobacz więcej
Kwiecień 24, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 2/2020. Osiołki z muzealnego magazynu…

Mùzealné smaczczi 2/2020 Òsłë z mùzealnégò magazynu… Jo, jo, pò prôwdze mómë w najim mùzealnym magazynie wiôldżé karno rozmajitëch òsłów – pluszewëch, słomianëch, papiérowëch, stalanëch a plastikòwëch. Są to asinaria rodzonégò w Pòznanim pisarza Frãcëszka Fenikòwsczégò (1922–1982), jaczi pò II swiatowi wòjnie zamieszkôł w Gdinie. Béł aùtorã wiela dokôzów ...

Zobacz więcej
Kwiecień 22, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 1/2020. Wazonik Franciszka Necla (1869–1935)

Muzealne smaczki 1/2020 Wazonik Franciszka Necla (1869–1935)   Prezentowany wazonik należy do rzadkich przykładów wzornictwa stosowanego przez Franciszka Necla i należy do jego prac wykonanych najprawdopodobniej w latach 20. XX w. Świadczy o tym odcisk stempla umieszczony na podstawie wazonu: „Ceramika Kaszubska Chmielno-Pomorze Fr. Necel”. Widać tu wyraźną inspirację ...

Zobacz więcej
Marzec 27, 2020 Kategoria : Utwory

Nagrodzone utwory w VII Ogólnopolski Konkursie Kompozytorskim na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim. Wejherowo 2020

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zachęca do korzystania z zamieszczonych poniżej utworów.

Zobacz więcej