Styczeń 28, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 3/2021. Opowieści znad Bałtyku

Muzealne smaczki 3/2021. Opowieści znad Bałtyku

Mùzealné smaczczi 3/2021. Òpòwiescë znad Bôłtu Ju na zymk negò rokù, Czëtińcowie, dostóną òd najégò Mùzeùm czekawi ‘ksążkòwi smaczk’ – dwajãzëkòwi zbiérk pt. Opowieści znad Bałtyku / Tales of the Baltic Sea, w jaczim mdze 25 òpòwiescy napisónëch na spòdlim legeńdów, bôjków a pòwiôstków z 5. kòlbôłtowëch krajów – Pòlsczi ...

Zobacz więcej
Styczeń 22, 2021 Kategoria : Utwory

Piosenki nagrodzone w Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę kaszubską (2017 i 2019)

Piosenki nagrodzone w Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę kaszubską (2017 i 2019).  Zapewniamy nieodpłatne konsultacje językowe.. Zachęcamy do korzystania!

Zobacz więcej
Styczeń 22, 2021 Kategoria : Utwory

Stanisław Kwiatkowski

Utwory religijne Stanisława Kwiatkowskiego na chór mieszany a cappella.

Zobacz więcej
Styczeń 15, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

 Mùzealné smaczczi 2/2021. Nôdgrodnik… Profesór Gerat Labùda w swòjim żëcym dobéł w rémanta nôdgrodów. Wiele z nich bëło achtniãcym jegò ùczałi robòtë, jiné dostôł prosto za to kògùm béł. Westrzód wëapartnieniów wôrt pòdsztrichnąc Òficersczi a Kawalersczi Krziż Òdrodzeniô Pòlsczi, Òrder Biôłégò Òrzła abò téż nôdgrodã miona J. G. Herdera ...

Zobacz więcej
Styczeń 08, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 1/2021. Kaszubski poliglota

Mùzealné smaczczi 1/2021. Kaszëbsczi poliglota Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku, to jest moja matryca językowa – tak hewò gôdiwôł ò sobie profesór Gerat Labùda. Wierã kaszëbizna bëła jegò pierszim jãzëkã, jaczi czuł òd malinkòscë. Pózdni naùcził sã pòlsczégò a niemiecczégò, jesz pózdni łacëznë, stôri greczëznë, hebrajsczégò… Robòta ùczałégò ...

Zobacz więcej
Styczeń 08, 2021 Kategoria : Utwory

II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na piosenkę o Wejherowie AD 2020. Nagrodzone utwory

Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu na piosenkę o Wejherowie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie oraz  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zachęcają do korzystania z nagrodzonych w Konkursie piosenek w roku 2020.

Zobacz więcej
Grudzień 24, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 33/2020. Gwiazdor

Muzealne smaczki 33/2020. Gwiazdor

Mùzealné smaczczi 33/2020. Gwiôzdór   Cëż Tobie latos Gwiôzdór przëniese na Gwiôzdkã? Kò darënczi, bò chtëż jich nie lubi! Ju wnetka Gòdë, tak tej baczëta! Ju pòmalinkù jidze do naju nasz kaszëbsczi, prôwdzëwi Gwiôzdór, a òn wszëtkò widzy. Jo, jo, òn nijak ni ma czerzwiony mùcë z trodlą. Nié ...

Zobacz więcej
Grudzień 15, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Mùzealné smaczczi 32/2020. Drëszba zaklãtô w żłobinie   Żłobina towarzi człowiekowi òd nôdawniszich czasów. Dlô niejedëch je téż merkã przëjacelstwa a wdzãcznoscë. Prawie tak bëło z Izajaszã Rzepą, méstrã dłóta. Czãsto òfiarowiwôł òn swòje dokazë drëchama. Żłobiôrz z Rédë je szerok znóny ze swòjich farwnëch ptôszków, jaczé dzysô są ...

Zobacz więcej
Grudzień 07, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 31/2020. 20 lat minęło…

Mùzealné smaczczi 31/2020. 20 lat minãło… Jo, jo, pò prôwdze wnetka mdzemë mòglë spiéwac, 20 lat minãło, jistno jak jeden dzéń. Kò to ju 24 strëmiannika 2021 r. swòjã 20. roczëznã mdze fejrowôł ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich òd samégò zôczątkù sparłączëło swòjã stegnã z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ...

Zobacz więcej
Listopad 23, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 30/2020. Piękna kaszubszczyzna

Muzealne smaczki 30/2020. Piękna kaszubszczyzna

Mùzealné smaczczi 30/2020. Kùńsztownô kaszëbizna   Gwësnym merkã Kaszëbsczi w swiece je m.jin. ceramika Neclów z Chmielna. Ji bòkadny zbiérk béł bez lata wëzebróny w najim Mùzeùm. Hewòtny, zdobiony kwiatama bzu, wazónk wëkònóny béł bez Léòna Necla – szerok w swiece znónégò rzemiãsnika. Pò dzysdzéń strzód Kaszëbów gôdô ...

Zobacz więcej