Lipiec 07, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 17/2020. Kosztuje tylko złotówkę!

Mùzealné smaczczi 17/2020. Kòsztô le złotégò!   Cządnik "Kaszëbë" ùkazywôł sã w latach 1957–61 co dwie niedzele. Jegò przédnym redaktorã béł Tadeùsz Bòlduan. Gazéta, jakno pismiono Kaszëbsczégò Zrzeszeniô, pòdjima wielné témiznë sparłączoné z Kaszëbama i Pòmòrzim. W "Kaszëbach" pùblikòwelë m.jin.  Jón Trepczik, Antón Pieper, Jón Rompsczi, Bernat ...

Zobacz więcej
Lipiec 01, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 16/2020. Osobliwy instrument

Mùzealné smaczczi 16/2020. Òsoblëwi jinstrument   Cëż wińdze, żlë sparłączimë wiolonczelã z gitarą? GITAROLA! "Òjcã" negò òsoblëwégò jinstrumentu béł méster Paweł Pònka. Lubił òn wëmëszliwac nowé a czekawé jinstrumenta. Szlachòwnëch jinstrumentów pòwstało czile sztëk, a ùżiwóné bëłë w mùzycznym ògniszczu w Wejrowie. Naj' méster rodzony béł w 1896 r ...

Zobacz więcej
Czerwiec 25, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 15/2020. Figle jeszcze raz…

Mùzealné smaczczi 15/2020. Figle jesz rôz… Hewò prezeńtëjemë, do "pòszmakaniô", czile starnów 3 wëdaniô Figlów gniéżdżewsczich gbùrów. No wëdanié "òbònioné" je pësznyma malënkama Joanë Grudnik a platką, na chtërny ùczëjemë 15 sztëk figlów czëtónëch bez Tomasza Fópkã. Wëdôwcama są Mùzeùm w Wejrowie i Mùzeùm w Pùckù a dobrzińcą Òstrzódk ...

Zobacz więcej
Czerwiec 16, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 14/2020. Kraśniaki

Mùzealné smaczczi 14/2020. Krôsniãta W najim Mùzeùm pò nórtach tacą sã krëjamné krôsniãta… Rozmajité mògą nama bôjczi a legeńdë òpòwiedzec (kò nômili to lubią), szpòrtë rzec a nawetkã tobaką pòczëstowac. Le mùszi òpasowac, żebë jima na brodã nie nastąpic – kò tegò nie lëdają! Krôsniãta nié le czekawò pòwiôdają ...

Zobacz więcej
Czerwiec 10, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 13/2020. Muzyczna skrzynka

Mùzealné smaczczi 13/2020. Mùzycznô kastka Môłé to, letczé, a bez sztrómù graje – hewò 'mùzycznô kastka', z jaczi mòże, dze sã leno chce, mùzyczi pòsłëchac. Nen 'smaczk' je produktã szwarcarsczi firmë Paillard Maestrophone, a chòc je ju kòle 100 lat stôri – wcyg sã krãcy a graje! Nen gramòfón ...

Zobacz więcej
Czerwiec 08, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 12/2020. Profesor Stolem

Mùzealné smaczczi 12/2020. Stolemny Profesór Nié le dzecë lubią pòwiôstczi ò stolemach, pùrtkach a krôsniãtach, kò są òne téż czekawé dlô starszich a ùczałëch. Ną témą zająn sã chòcbë naj' Profesór Gerat Labùda, chtëren w kùńcu lat 70. XX stolata, na kònferencje rëchtowóny bez naju Mùzeùm, zaprezentowł referat ò ...

Zobacz więcej
Czerwiec 04, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Najnowsza publikacja Muzeum

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej, we współpracy z Gminą Sierakowice, ukazała się publikacja Ottona Karsznego ,,Strachë w łątczińsczim młënie’’. Otton Karszny była znanym pomorskim działaczem. Interesował się kulturą i historią Kaszub, spisywał stare pieśni, tworzył artykuły w języku polskim oraz kaszubskim, pod pseudonimem Sambor znad Bałtyku. Po I ...

Zobacz więcej
Czerwiec 01, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 11/2020. Sto lat, sto lat… Gospodarzom

Mùzealné smaczczi 11/2020. Sto lat, sto lat… Gbùróm Jo, chcemë Sto lat zaspiewac, kò leżnosc je! Prawie sto lat temù we Gduńskù wëszła smarą malinkô, cenuchnô (le 16 starnów) a szarô ksążeczka Fjigle gnjéżdżevskjich gburóv. Nibë nick, ale… ne pòzebróné bez Jana Patocka (1886–1940) òpòwiescë ò przigòdach gbùrów z ...

Zobacz więcej
Maj 27, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 10/2020. Kaszubi od św. Jacka

Mùzealné smaczczi 10/2020. Kaszëbi òd sw. Jaceka Slédnym czasã do najich zbiorów trafiłë baro czekawé "smaczczi" – dwa egzemplére parafialny gazétë "Jackowianin" (z 1932 i 1941 r.). Nen cządnik wëdôwóny béł bez parafiã sw. Jaceka w Detroit w stanie Michigan. A parafiã ną założëlë na zôczątkù XX sto. Kaszëbi ...

Zobacz więcej
Maj 22, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 9/2020. Palma i porcelana…

Mùzealné smaczczi 9/2020. Palma a pòrcelana… Co Wejrowò mô wëspólnégò z palmą, jakô rosce przed pałacã – sedzbą najégò mùzeùm? Są tczi, co mëszlą, że je òna céchã tegò, że na kùlturzë, òsoblëwie ti kaszëbsczi, 'kòkòsë' sã zarôbiô… Tak na pòwôżno na palma je pamiątką historie familie, jakô  na ...

Zobacz więcej