Wrzesień 01, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 25/2020. Zapraszamy, już czas!

Muzealne smaczki 25/2020. Zapraszamy, już czas!

Mùzealné smaczczi  25/2020. Rôczimë, ju czas! Mùzeùm sertno rôczi do zwiedzywaniô a zapòznaniô sã z najima zbiorama, òd pòniedzôłkù do piątkù, w gòdzënach òd 9 reno do pół 4 pò pôłnim. Òb lato czas òdemkniãcô najégò Mùzeùm wskazëje zédżer ze zbiérków rodzëznë Torlińsczich. Ekspònat ten mòże òbôczëc na wëstawie ...

Zobacz więcej
Sierpień 25, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 24/2020. Uwaga! Na podsłuchu!

Muzealne smaczki 24/2020. Uwaga! Na podsłuchu!

Mùzealné smaczczi 24/2020. Bôczënk! Na podsłëchù! Telefón – dzysô je to cos pòwszechnégò a zwëczajnégò, a przóde lat nie kòżden mógł jegò miec. W 70. ë 80. latach XX stolata, nawetka żelë ju człowiek nen „luksus” miôł doma, to czãsto bëło to sparłãczoné z jinwigilacją bez kòmùnisticzną władzã. Doznôł ...

Zobacz więcej
Sierpień 11, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 22/2020. Lotniczy krzyk mody!

Muzealne smaczki 22/2020. Lotniczy krzyk mody!

Mùzealné smaczczi 22/2020. Latawnô móda! Skórzané kùrtczi to ju klasyka. Hewòtny òbleczënk je merkã bëlny szmaczi a sztélu. Wiedno są w módze. Chòcle bez lata zmieniwałë sã, to wcyg towarzą swiatowémù rënkòwi módë. Òsoblëwim ekspònatã najégò Mùzeùm je prawie skórzanô kùrtka „pilotka”, co słëcha do Bądkòwsczégò Lecha – pòmòrsczégò ...

Zobacz więcej
Sierpień 04, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 21/2020. Maszyna do pisania na emeryturze!

Muzealne smaczki 21/2020. Maszyna do pisania na emeryturze!

Mùzealné szmaczczi 21/2020. Maszina do pisaniô na penzje! Gôdiwô sã, że pisôrz brëkùje miec bëlny stółk, trochã tintë i jaczé pióro. Z czasã równak do ti lëstë zaczãlë dodawac pòstãpné „nieòbéńdniczi”, a westrzód nich maszinã do pisaniô. W najich mùzealnëch zbiorach nalôzc mòże nen mùszebny elemeńt kòżdégò pisarsczégò przëbòrnika ...

Zobacz więcej
Lipiec 28, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 20/2020. "Wielka" przeprowadzka

Muzealne smaczki 20/2020. "Wielka" przeprowadzka

Mùzealné smaczczi 20/2020. "Wiôldżé" przecygnienié Lech Bądkòwsczi – pòlsczi a kaszëbsczi pisôrz, gazétnik, pùblicysta, spòlëznowi a kùlturowi dzejôrz, zwóny òjcã pòlsczi samòrządnotë. Wòjnowi arkùn a téż chãc biôtkòwaniô ò wòlnotã dlô tatczëznë zaprowadzył gò bez Francëjã a Norwegiã na Britijsczé Òstrowë. Tam hewò, w 1945 r., òsta dónô do ...

Zobacz więcej
Lipiec 21, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 19/2020. Nauka przez śpiew

Muzealne smaczki 19/2020. Nauka przez śpiew

Mùzealné smaczczi 19/2020. Nôùka bez spiéw "Kaszëbsczé nótë" – są jedną z nôbarżi znónëch kaszëbsczich frańtówków. Spiéwają je pò szkòłach, w mùzeach i na rozmajitëch jimprezach. Zabôwiają, ale téż ùczą. Bez lata pòwstałë wielné jejich wersje: leżnoscowé a témiznowé. Swòje apart "nótë" mô téż Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 18/2020. Z USA na Kaszuby

Muzealne smaczki 18/2020. Z USA na Kaszuby

Mùzealné szmaczczi 18/2020. Z USA na Kaszëbë Przepòwiôdelë ji wiôlgą karierã, a nawetka, że ju w 1911 r. nie mdze na swiece dodomù bez ni. Gôdka tuwò ò maszinie do szëcégò Singer, jakô bëła produkòwónô òd 1851 r. w USA. Nen, z wëzdrzadkù czësto zwëkłi domòcy sprzãt, mô swój ...

Zobacz więcej
Lipiec 07, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 17/2020. Kosztuje tylko złotówkę!

Muzealne smaczki 17/2020. Kosztuje tylko złotówkę!

Mùzealné smaczczi 17/2020. Kòsztô le złotégò!   Cządnik "Kaszëbë" ùkazywôł sã w latach 1957–61 co dwie niedzele. Jegò przédnym redaktorã béł Tadeùsz Bòlduan. Gazéta, jakno pismiono Kaszëbsczégò Zrzeszeniô, pòdjima wielné témiznë sparłączoné z Kaszëbama i Pòmòrzim. W "Kaszëbach" pùblikòwelë m.jin.  Jón Trepczik, Antón Pieper, Jón Rompsczi, Bernat ...

Zobacz więcej
Lipiec 01, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 16/2020. Osobliwy instrument

Muzealne smaczki 16/2020. Osobliwy instrument

Mùzealné smaczczi 16/2020. Òsoblëwi jinstrument   Cëż wińdze, żlë sparłączimë wiolonczelã z gitarą? GITAROLA! "Òjcã" negò òsoblëwégò jinstrumentu béł méster Paweł Pònka. Lubił òn wëmëszliwac nowé a czekawé jinstrumenta. Szlachòwnëch jinstrumentów pòwstało czile sztëk, a ùżiwóné bëłë w mùzycznym ògniszczu w Wejrowie. Naj' méster rodzony béł w 1896 r ...

Zobacz więcej
Czerwiec 25, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 15/2020. Figle jeszcze raz…

Muzealne smaczki 15/2020. Figle jeszcze raz…

Mùzealné smaczczi 15/2020. Figle jesz rôz… Hewò prezeńtëjemë, do "pòszmakaniô", czile starnów 3 wëdaniô Figlów gniéżdżewsczich gbùrów. No wëdanié "òbònioné" je pësznyma malënkama Joanë Grudnik a platką, na chtërny ùczëjemë 15 sztëk figlów czëtónëch bez Tomasza Fópkã. Wëdôwcama są Mùzeùm w Wejrowie i Mùzeùm w Pùckù a dobrzińcą Òstrzódk ...

Zobacz więcej