Sierpień 24, 2020 Kategoria : Dział Muzyki Komunikaty Konkursy Wydawnictwa
Zdjęcie do newsa J.A.K. we Wielu…

J.A.K. we Wielu…

W niedzelã, 23 zélnika 2020 rokù, przedstôwcowie najégò Mùzeùm: direktór Tomôsz Fópka ë Róman Drzéżdżón gòscëlë we Wielu na 43. Turnéru Gôdôszów, dze òbczas finału latoségò kònkùrsu promòwelë trzecą platkã z serie Gôdczi Kaszëbsczich Gôdôszów. Ną razą naju Mùzeùm wëdało platkã J.A.K. na plestach… z nagraniama gôdôszków z ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Sztuki i Pamiątek po Pisarzach

Dział ten powstał w 1996r. i w znacznej mierze przejął eksponaty mieszczące się niegdyś w dziale Zbiorów Specjalnych. Zaistniała taka potrzeba, gdyż w ramach śpuścizn po pisarzach i działaczach regionalnych muzeum pozyskiwało także np. rękodzieło, malarstwo olejne, grafikę, rysunek czy numizmatykę, a więc zbiory nie mieszczące się w ówczesnej praktyce ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Pracownia opracowywania zbiorów profesora Gerarda Labudy

Pracownia opracowywania zbiorów profesora Gerarda Labudy została powołana pod koniec 2011 roku w ramach Działu Literatury i Prasy w celu opracowania spuścizny pozostawionej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przez wybitnego historyka - mediewisty, urodzonego na Kaszubach. Związek z Małą Ojczyzną i swoją kaszubską tożsamość profesor akcentował przez całe życie ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Oświatowo-Audiowizualny

Coraz większego znaczenia nabierają także zbiory audiowizualne. Ich gromadzenie rozpoczęto na początku lat siedemdziesiątych. Pracownicy Muzeum, uczestnicząc w różnych uroczystościach kulturalnych, dokonywali nagrań magnetofonowych ciekawych wystąpień, przemówień itp. Działo się tak na przykład w trakcie tradycyjnych spotkań literackich we Wdzydzach. Dzięki temu Muzeum dysponuje znaczną liczbą nagrań nieżyjących już wybitnych ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Muzyki

Dział Muzyki Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zajmuje się badaniem kultury muzycznej Kaszub i Pomorza. Gromadzi, scala, opracowuje i upowszechnia osiągnięcia muzyczne dawnych oraz współczesnych twórców regionu. Zbiory muzyczne obejmują materiały drukowane i rękopiśmienne oraz instrumenty muzyczne. Do najstarszych zabytków należą starodruki z II poł. XVI w. śpiewniki ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Pracownia Digitalizacji Zbiorów

Pracownia Digitalizacji Zbiorów powstał w oparciu o projekt KULTURA+ z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dział funkcjonuje w specjalnie przygotowanej pracowni digitalizacyjnej, na którą pozyskano fundusze z projektu. W kolejnych latach dział PBC pragnie rozwijać swoją strukturę o nowoczesne sprzęty do digitalizacji zbiorów. Od grudnia 2009 roku Muzeum Piśmiennictwa ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Rękopisów i Starodruków

Najcenniejszą grupę w zbiorach Muzeum stanowią zabytki piśmiennictwa kaszubsko-pomorskiego. Wśród nich poczesne miejsce zajmują rękopisy, które są niepowtarzalną i wyjątkową skarbnicą wiedzy o naszej kulturze. Na zespół rękopisów (i maszynopisów) składają się utwory literatury pięknej: poezja, bajki, sztuki teatralne, powieści, opowiadania, pamiętniki. Ważną pozycję zajmują też prace z zakresu literatury ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego powstał w roku 2001. Został wydzielony z Działu Zbiorów Specjalnych. Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu fotografii, plakatu, kartografii, druków ulotnych. W dziale przechowane są również zabytki kultury materialnej z zakresu numizmatyki i filatelistyki. W zbiorze fotografii znajdują się dawne i współczesne ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy
Zdjęcie do newsa Dział Literatury i Prasy

Dział Literatury i Prasy

W Dziale Literatury, zwanym popularnie biblioteką, zgromadzono kilkadziesiąt tysięcy tomów. Wyróżnić należy szczególnie cenny zbiór dziewiętnastowiecznych prac badaczy niemieckich i słowiańskich, fundamentalnych dla historii badań kaszubszczyzny, m.in. komplet (9 t.) dzieła J. Voigta Geschichte Preussens von den altesten Zeiten..., Königsberg 1827-1839, czy też Geschichte der Kaschuben F. Lorentza lub ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Najcenniejsze zbiory muzeum

Najcenniejsze zbiory muzeum

Najcenniejszą grupę pośród muzealiów wejherowskiego Muzeum stanowią zabytki piśmiennictwa kaszubsko-pomorskiego. Wśród nich poczesne miejsce zajmują rękopisy, które są niepowtarzalną i wyjątkową skarbnicą wiedzy o naszej kulturze. Warto również wspomnieć o najstarszych i unikatowych dokumentach związanych z Wejherowem i okolicą, a przechowywanych w naszym Dziale. Na szczególną uwagę zasługuje dokument z ...

Zobacz więcej