Sierpień 24, 2020 Kategoria : Dział Muzyki Komunikaty Konkursy Wydawnictwa
Zdjęcie do newsa J.A.K. we Wielu…

J.A.K. we Wielu…

W niedzelã, 23 zélnika 2020 rokù, przedstôwcowie najégò Mùzeùm: direktór Tomôsz Fópka ë Róman Drzéżdżón gòscëlë we Wielu na 43. Turnéru Gôdôszów, dze òbczas finału latoségò kònkùrsu promòwelë trzecą platkã z serie Gôdczi Kaszëbsczich Gôdôszów. Ną razą naju Mùzeùm wëdało platkã J.A.K. na plestach… z nagraniama gôdôszków z ...

Zobacz więcej
Lipiec 25, 2017 Kategoria : Rada Muzeum

Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 2016-2020   1. prof. Edmund Wittbrodt - przewodniczący Rady Muzeum (Prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego) 2. dr Gabriela Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego 3. Jacek Thiel – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego 4. Grzegorz Gaszta - Przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego 5. Mieczysław Struk- Marszałek Województwa ...

Zobacz więcej
Lipiec 25, 2017 Kategoria : Historia
Zdjęcie do newsa Historia Muzeum

Historia Muzeum

Aleksander Majkowski, najwybitniejszy twórca literatury kaszubskiej, pisał na łamach "Gryfa" w 1909 r.: "Chcemy zachować skarby; nagromadzone przez Ojców; dla przyszłych pokoleń, i jednych i drugich łączyć pasmem tradycji". Pomysł powołania w Wejherowie muzeum regionalnego pojawił się w tutejszym środowisku kulturalnym już przed II wojną światową i ponownie ...

Zobacz więcej
Lipiec 25, 2017 Kategoria : Historia

Sprawozdania z działalności Muzeum

Zachęcamy do zapoznania sie z naszą dzialalnością z ostatnich lat.

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Statut

Statut MPiMK-P

  

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Sztuki i Pamiątek po Pisarzach

Dział ten powstał w 1996r. i w znacznej mierze przejął eksponaty mieszczące się niegdyś w dziale Zbiorów Specjalnych. Zaistniała taka potrzeba, gdyż w ramach śpuścizn po pisarzach i działaczach regionalnych muzeum pozyskiwało także np. rękodzieło, malarstwo olejne, grafikę, rysunek czy numizmatykę, a więc zbiory nie mieszczące się w ówczesnej praktyce ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Pracownia opracowywania zbiorów profesora Gerarda Labudy

Pracownia opracowywania zbiorów profesora Gerarda Labudy została powołana pod koniec 2011 roku w ramach Działu Literatury i Prasy w celu opracowania spuścizny pozostawionej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przez wybitnego historyka - mediewisty, urodzonego na Kaszubach. Związek z Małą Ojczyzną i swoją kaszubską tożsamość profesor akcentował przez całe życie ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Oświatowo-Audiowizualny

Coraz większego znaczenia nabierają także zbiory audiowizualne. Ich gromadzenie rozpoczęto na początku lat siedemdziesiątych. Pracownicy Muzeum, uczestnicząc w różnych uroczystościach kulturalnych, dokonywali nagrań magnetofonowych ciekawych wystąpień, przemówień itp. Działo się tak na przykład w trakcie tradycyjnych spotkań literackich we Wdzydzach. Dzięki temu Muzeum dysponuje znaczną liczbą nagrań nieżyjących już wybitnych ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Muzyki

Dział Muzyki Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zajmuje się badaniem kultury muzycznej Kaszub i Pomorza. Gromadzi, scala, opracowuje i upowszechnia osiągnięcia muzyczne dawnych oraz współczesnych twórców regionu. Zbiory muzyczne obejmują materiały drukowane i rękopiśmienne oraz instrumenty muzyczne. Do najstarszych zabytków należą starodruki z II poł. XVI w. śpiewniki ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Pracownia Digitalizacji Zbiorów

Pracownia Digitalizacji Zbiorów powstał w oparciu o projekt KULTURA+ z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dział funkcjonuje w specjalnie przygotowanej pracowni digitalizacyjnej, na którą pozyskano fundusze z projektu. W kolejnych latach dział PBC pragnie rozwijać swoją strukturę o nowoczesne sprzęty do digitalizacji zbiorów. Od grudnia 2009 roku Muzeum Piśmiennictwa ...

Zobacz więcej