Marzec 09, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 5/2021. Profesorskie karty

Muzealne smaczki 5/2021. Profesorskie karty

Mùzealné smaczczi 5/2021. Profesorsczé kôrtë Profesór Gerat Labùda, przede wszëtczim zajimôł sã badérowanim dzejów Pòlsczi a Pòmòrsczi. Na ùczałô robòta zajima mù wiela czasu. Në wszëtczé biôtczi, wòjnë… Miôł Òn tedë czas na jaką rozriwkã? Zagrôł so chòcbë w kôrcaną wòjnã? A mòże rozmiôł grac w kaszëbską baszkã? Wierã ...

Zobacz więcej
Marzec 05, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 4/2021. Sprezentowane słowo

Muzealne smaczki 4/2021. Sprezentowane słowo

Mùzealne smaczczi 4/2021. Sprezentowóné słowò Nawetka dzysdnia, czej lëdze corôzka mni a mni czëtają, wôrt je kòmù sprezentowac ksążkã. Kò tak to sã prosto słëchô. A czej ksążka, to nôlepi z dedikacją. Ne mògą bëc rozmajité: òficjalné, z pòdzãką, z żëczbama. Jedno je równak gwës, taczé słowa ceszą. Òsoblëwie ...

Zobacz więcej
Styczeń 28, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 3/2021. Opowieści znad Bałtyku

Muzealne smaczki 3/2021. Opowieści znad Bałtyku

Mùzealné smaczczi 3/2021. Òpòwiescë znad Bôłtu Ju na zymk negò rokù, Czëtińcowie, dostóną òd najégò Mùzeùm czekawi ‘ksążkòwi smaczk’ – dwajãzëkòwi zbiérk pt. Opowieści znad Bałtyku / Tales of the Baltic Sea, w jaczim mdze 25 òpòwiescy napisónëch na spòdlim legeńdów, bôjków a pòwiôstków z 5. kòlbôłtowëch krajów – Pòlsczi ...

Zobacz więcej
Styczeń 22, 2021 Kategoria : Utwory

Piosenki nagrodzone w Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę kaszubską (2017 i 2019)

Piosenki nagrodzone w Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę kaszubską (2017 i 2019).  Zapewniamy nieodpłatne konsultacje językowe.. Zachęcamy do korzystania!

Zobacz więcej
Styczeń 22, 2021 Kategoria : Utwory

Stanisław Kwiatkowski

Utwory religijne Stanisława Kwiatkowskiego na chór mieszany a cappella.

Zobacz więcej
Styczeń 15, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

 Mùzealné smaczczi 2/2021. Nôdgrodnik… Profesór Gerat Labùda w swòjim żëcym dobéł w rémanta nôdgrodów. Wiele z nich bëło achtniãcym jegò ùczałi robòtë, jiné dostôł prosto za to kògùm béł. Westrzód wëapartnieniów wôrt pòdsztrichnąc Òficersczi a Kawalersczi Krziż Òdrodzeniô Pòlsczi, Òrder Biôłégò Òrzła abò téż nôdgrodã miona J. G. Herdera ...

Zobacz więcej
Styczeń 08, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 1/2021. Kaszubski poliglota

Mùzealné smaczczi 1/2021. Kaszëbsczi poliglota Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku, to jest moja matryca językowa – tak hewò gôdiwôł ò sobie profesór Gerat Labùda. Wierã kaszëbizna bëła jegò pierszim jãzëkã, jaczi czuł òd malinkòscë. Pózdni naùcził sã pòlsczégò a niemiecczégò, jesz pózdni łacëznë, stôri greczëznë, hebrajsczégò… Robòta ùczałégò ...

Zobacz więcej
Styczeń 08, 2021 Kategoria : Utwory

II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na piosenkę o Wejherowie AD 2020. Nagrodzone utwory

Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu na piosenkę o Wejherowie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie oraz  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zachęcają do korzystania z nagrodzonych w Konkursie piosenek w roku 2020.

Zobacz więcej
Grudzień 24, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 33/2020. Gwiazdor

Muzealne smaczki 33/2020. Gwiazdor

Mùzealné smaczczi 33/2020. Gwiôzdór   Cëż Tobie latos Gwiôzdór przëniese na Gwiôzdkã? Kò darënczi, bò chtëż jich nie lubi! Ju wnetka Gòdë, tak tej baczëta! Ju pòmalinkù jidze do naju nasz kaszëbsczi, prôwdzëwi Gwiôzdór, a òn wszëtkò widzy. Jo, jo, òn nijak ni ma czerzwiony mùcë z trodlą. Nié ...

Zobacz więcej
Grudzień 15, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Mùzealné smaczczi 32/2020. Drëszba zaklãtô w żłobinie   Żłobina towarzi człowiekowi òd nôdawniszich czasów. Dlô niejedëch je téż merkã przëjacelstwa a wdzãcznoscë. Prawie tak bëło z Izajaszã Rzepą, méstrã dłóta. Czãsto òfiarowiwôł òn swòje dokazë drëchama. Żłobiôrz z Rédë je szerok znóny ze swòjich farwnëch ptôszków, jaczé dzysô są ...

Zobacz więcej