Czerwiec 22, 2021 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 14/2021. Burmistrzowska gra

Muzealne smaczki 14/2021. Burmistrzowska gra

Mùzealné smaczczi 14/2021. Bùrmésterskô jigra

Pòzywają je czasã jigrą królów, kòwalnią méstrów, szkołą cerplëwòtë i gwës w nëch òkreslënkach je trochã prôwdë, kò szalchë pò prôwdze są òsoblëwé! Jich historiô je czësto długô, jiże sygô jaż VI w. naszëch czasów, zôs za jich kòlébkã ùznawóné są Indie. W szachë griwôł téż pierwszi pòwòjnowi bùrméster Wejrowa Bernat Szczãsny (1919-1993), jaczi òstôł nima òbradowóny bez wejrowsczich ùrzãdników na wdôr òbjãcégò ùrzãdu.

mk

 

Muzealne smaczki 14/2021. Burmistrzowska gra

Nazywają je czasami grą królów, kuźnią mistrzów, szkołą cierpliwości i z pewnością w określeniach tych jest trochę prawdy, wszak szachy są naprawdę niezwykłe. Ich historia jest bardzo długa i sięga VI w. naszej ery, zaś na ich kolebkę uznaje się Indie. W szachy grywał także pierwszy powojenny burmistrz Wejherowa Bernard Szczęsny (1919-1993), obdarowany nimi przez wejherowskich urzędników na pamiątkę objęcia urzędu.

mk