Czerwiec 17, 2021 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 13/2021. Honorowy Mieszkaniec

Muzealne smaczki 13/2021. Honorowy Mieszkaniec

Mùzealné smaczczi 13/2021. Pòczestny Mieszkańc

Ùczałô stegna profesora Gerata Labùdë prowadza bez wiele placów, ùczebniów, ksążniców… Wszãdze tam dze le nen badéra béł, òstôwiôł pò se dokazë, wspòminczi, zwënédżi. Dlôte téż, jakno achtnienié za zasłëdżi dlô môlowi spòlëznë, dostôł titel pòczestnégò mieszkańca Gduńska (1994), Pòznaniégò (2004),  Szczecëna (2007), a téż Gniezna (2008). Dzysô mô téż swój pòczestny môl w Ksążnicë – dzélu najégò Mùzeùm, jaczi zajimô sã jegò spôdkòwizną.

mk

 

Muzealne smaczki 13/2021. Honorowy Mieszkaniec

Naukowa ścieżka profesora Gerarda Labudy prowadziła przez wiele miejsc, uniwersytetów, bibliotek… Wszędzie tam, gdzie ten naukowiec był, pozostawiał po sobie dzieła, wspomnienia, sukcesy. Dlatego też, w dowód wdzięczności za zasługi dla społeczności lokalnej, otrzymał tytuł honorowego mieszkańca Gdańska (1994), Poznania (2004), Szczecina (2007), a także Gniezna (2008).  Obecnie znalazł także swoje honorowe miejsce w Książnicy – oddziale naszego Muzeum, który zajmuje się jego spuścizną.

mk