Grudzień 15, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Muzealne smaczki 32/2020. Przyjaźń zaklęta w rzeźbie

Mùzealné smaczczi 32/2020. Drëszba zaklãtô w żłobinie   Żłobina towarzi człowiekowi òd nôdawniszich czasów. Dlô niejedëch je téż merkã przëjacelstwa a wdzãcznoscë. Prawie tak bëło z Izajaszã Rzepą, méstrã dłóta. Czãsto òfiarowiwôł òn swòje dokazë drëchama. Żłobiôrz z Rédë je szerok znóny ze swòjich farwnëch ptôszków, jaczé dzysô są ...

Zobacz więcej
Grudzień 07, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 31/2020. 20 lat minęło…

Mùzealné smaczczi 31/2020. 20 lat minãło… Jo, jo, pò prôwdze wnetka mdzemë mòglë spiéwac, 20 lat minãło, jistno jak jeden dzéń. Kò to ju 24 strëmiannika 2021 r. swòjã 20. roczëznã mdze fejrowôł ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich òd samégò zôczątkù sparłączëło swòjã stegnã z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ...

Zobacz więcej
Listopad 23, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 30/2020. Piękna kaszubszczyzna

Muzealne smaczki 30/2020. Piękna kaszubszczyzna

Mùzealné smaczczi 30/2020. Kùńsztownô kaszëbizna   Gwësnym merkã Kaszëbsczi w swiece je m.jin. ceramika Neclów z Chmielna. Ji bòkadny zbiérk béł bez lata wëzebróny w najim Mùzeùm. Hewòtny, zdobiony kwiatama bzu, wazónk wëkònóny béł bez Léòna Necla – szerok w swiece znónégò rzemiãsnika. Pò dzysdzéń strzód Kaszëbów gôdô ...

Zobacz więcej
Listopad 18, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 29/2020. Prezent imieninowy

Muzealne smaczki 29/2020. Prezent imieninowy

Muzealne smaczki 29/2020. Prezent imieninowy Któż z nas nie zastanawiał się kiedyś nad wyborem odpowiedniego prezentu. Pewien wyjątkowy podarunek znalazł się w naszych zbiorach… Jest to srebrna papierośnica, należąca niegdyś do ojca Izabeli Trojanowskiej – Aleksandra, który dostał ją w prezencie imieninowym od kolegów. Wewnątrz znajduje się grawer: W ...

Zobacz więcej
Listopad 04, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 28/2020. Wielkie oko

Muzealne smaczki 28/2020. Wielkie oko

Mùzealné smaczczi 28/2020. Wiôldżé òkò Czasã biwają w żëcym taczé sztótë, że drãgò je co dozdrzec a zmërkac. Prawie tej nót je lupa, abò téż  wiôldżé òkò, jak to szpòrtowno gôdiwają Kaszëbi. Profesór Gerat Labùda do kùńca żëcô karsz a prëk badérowôł dzeje a zajimôł sã pisanim ksążk. Czej ...

Zobacz więcej
Październik 27, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 27/2020. Wiele to przińdze?

Muzealne smaczki 27/2020. Wiele to przińdze?

Mùzealné smaczczi 27/2020. Wiele to przińdze? Wiele to przińdze? – hewò tak gôdają Kaszëbi, jak co kùpiają. Le wiedzec je, że czasã bez bëlnégò ksãgòwégò jinteresa nie jidą. Mało znónym faktã z żëcégò profesora Gerata Labùdë je jegò robòta jakno ksãgòwégò òbczas II swiatowi wòjnë. Pamiątką pò nym czasu ...

Zobacz więcej
Wrzesień 08, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki  26/2020. Życie z muzyką

Muzealne smaczki 26/2020. Życie z muzyką

Mùzealné smaczczi  26/2020. Żëcé z mùzyką Mùzyka òd wiedno towarzi lëdzóm. Je z nama w czas roczëznów, rozegracjów a ùroczëstosców, tak doma, w kòscele czë téż karczmach. Bëlno w nã wszãdzebëcëznã mùzyczi wpisa sã fisharmòniô – jiństrumeńt z karna dãtëch klawiszowëch. Pierszé fisharmònie pòwstałë w 1810 rokù we Francëji ...

Zobacz więcej
Wrzesień 01, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 25/2020. Zapraszamy, już czas!

Muzealne smaczki 25/2020. Zapraszamy, już czas!

Mùzealné smaczczi  25/2020. Rôczimë, ju czas! Mùzeùm sertno rôczi do zwiedzywaniô a zapòznaniô sã z najima zbiorama, òd pòniedzôłkù do piątkù, w gòdzënach òd 9 reno do pół 4 pò pôłnim. Òb lato czas òdemkniãcô najégò Mùzeùm wskazëje zédżer ze zbiérków rodzëznë Torlińsczich. Ekspònat ten mòże òbôczëc na wëstawie ...

Zobacz więcej
Sierpień 25, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 24/2020. Uwaga! Na podsłuchu!

Muzealne smaczki 24/2020. Uwaga! Na podsłuchu!

Mùzealné smaczczi 24/2020. Bôczënk! Na podsłëchù! Telefón – dzysô je to cos pòwszechnégò a zwëczajnégò, a przóde lat nie kòżden mógł jegò miec. W 70. ë 80. latach XX stolata, nawetka żelë ju człowiek nen „luksus” miôł doma, to czãsto bëło to sparłãczoné z jinwigilacją bez kòmùnisticzną władzã. Doznôł ...

Zobacz więcej
Sierpień 18, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 23/2020. Projekt(or) bajka

Muzealne smaczki 23/2020. Projekt(or) bajka

Mùzealné smaczczi 23/2020. Projekt(ór) bôjka Bôjczi – chtëż jejich nie lubi! Starszi gwës wspòminają, jak to wieczorama na scanie wëswietliwało sã farwné òbrôzczi a tatk czë mëma czëtelë, abò téż òpòwiedelë, co tã na tëch òbrôzkach sã dzeje. Prawie ò nëch czasach przëbôcziwô projektór z 60. lat XX ...

Zobacz więcej