Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego powstał w roku 2001. Został wydzielony z Działu Zbiorów Specjalnych. Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu fotografii, plakatu, kartografii, druków ulotnych. W dziale przechowane są również zabytki kultury materialnej z zakresu numizmatyki i filatelistyki. W zbiorze fotografii znajdują się dawne i współczesne ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Działy

Dział Literatury i Prasy

W Dziale Literatury, zwanym popularnie biblioteką, zgromadzono kilkadziesiąt tysięcy tomów. Wyróżnić należy szczególnie cenny zbiór dziewiętnastowiecznych prac badaczy niemieckich i słowiańskich, fundamentalnych dla historii badań kaszubszczyzny, m.in. komplet (9 t.) dzieła J. Voigta Geschichte Preussens von den altesten Zeiten..., Königsberg 1827-1839, czy też Geschichte der Kaschuben F. Lorentza lub ...

Zobacz więcej
Lipiec 14, 2017 Kategoria : Najcenniejsze zbiory muzeum

Najcenniejsze zbiory muzeum

Najcenniejszą grupę pośród muzealiów wejherowskiego Muzeum stanowią zabytki piśmiennictwa kaszubsko-pomorskiego. Wśród nich poczesne miejsce zajmują rękopisy, które są niepowtarzalną i wyjątkową skarbnicą wiedzy o naszej kulturze. Warto również wspomnieć o najstarszych i unikatowych dokumentach związanych z Wejherowem i okolicą, a przechowywanych w naszym Dziale. Na szczególną uwagę zasługuje dokument z ...

Zobacz więcej