Październik 16, 2019 Category : Konkursy

Zapraszamy mistrzów czytania po kaszubsku z miasta i gminy Wejherowo

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Méster Bëlnégò Czëtaniô. Regulamin konkursu wraz ze spisem lektur znajdziecie tutaj: https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/konkursy/mester-belnego-czetanio/mester-belnego-czetanio-zaproszenie-do-konkursu/  oraz wzory kart zgłoszeniowych (wraz z klauzulą informacyjną, którą musi podpisać każdy uczestnik lub jego opiekun) oraz protokoły dla komisji konkursowych różnych szczebli.

Wszystkich chętnych z Wejherowa i Gminy Wejherowo informujemy, że wejherowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego organizuje eliminacje miejskie i gminne 6 listopada w siedzibie naszego Muzeum. O szczegółach poinformują przedstawiciele oddziału lub koordynator konkursu Dariusz Majkowski (tel. 609 763 757).

Powiatowe eliminacje (dla całego powiatu wejherowskiego) odbędą się tym razem w siedzibie GOK w Luzinie 26 listopada (od godz. 10).