Wrzesień 24, 2019 Category : MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ

MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ. Zaproszenie do konkursu

 

VI Regionalny/VII Pòwiatowò-Gminowi Kònkùrs

dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

 

 

Regulamin

ORGANIZATORZY:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz podmioty przeprowadzające eliminacje szkolne, gminne i powiatowe

 

PARTNERZY:

Rada Języka Kaszubskiego, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”

 

KOORDYNATORZY KONKURSU:

Organizacją konkursu na szczeblu poszczególnych powiatów Pomorza zajmują się:

Gdynia – miasto na prawach powiatu – Andrzej Busler (tel. 501 920 795; anej13@wp.pl)

Słupsk – miasto i powiat słupski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku, (tel. 59 842 31 41)

Powiat bytowski – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział w Bytowie (tel. 668 185 680)

Powiat chojnicki – Janina Kosiedowska (tel. 608 264 375; janina.kosiedowska@op.pl)

Powiat gdański – Jerzy Kreft (tel. 602 429 153; irwina@wp.pl)

Powiat kartuski – Szkoła Podstawowa im. Remusa w Glinczu (tel. 58 681 83 01; sp.glincz@wp.pl)

Powiat kościerski – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział w Kościerzynie (tel. 691937781)

Powiat lęborski – Ryszard Wenta (tel. 606 505 562; wentar@poczta.onet.pl)

Powiat pucki – Muzeum Ziemi Puckiej (tel. 58 673 22 29; dyrektor@muzeumpuck.pl)

Powiat starogardzki i tczewski – Bogdan Wiśniewski (tel. 694 611 380; wispel@wp.pl)

Powiat wejherowski – Dariusz Majkowski (tel. 609 763 757; dlpm@muzeum.wejherowo.pl)

 

Koordynatorzy powiatowi konkursu uzgadniają miejsca i terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu, powołują komisje oceniające i do 6 grudnia 2019 r. przesyłają do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie protokoły i karty zgłoszeniowe osób, które zakwalifikowały się do finału regionalnego. W zależności od potrzeb koordynatorzy powiatowi mogą zorganizować etapy: szkolny, gminny i powiatowy, gminny i powiatowy lub tylko powiatowy, bądź wytypować uczestników w poszczególnych kategoriach w przypadku małej liczby chętnych.

 

Osoby z powiatów, w jakich nie wyznaczono koordynatora, mogą wziąć udział w Konkursie. W takim wypadku należy niezwłocznie skontaktować się z głównym organizatorem (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), który zdecyduje o dopuszczeniu do Konkursu kierując się kolejnością zgłoszeń.

 

 

PODZIAŁ NA KATEGORIE WE WSZYSTKICH ETAPACH KONKURSU:

 • uczniowie ze szkół podstawowych – kl. I-III
 • uczniowie ze szkół podstawowych – kl. IV-VI
 • uczniowie ze szkół podstawowych – kl. VII-VIII
 • osoby dorosłe.

 

LEKTURY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH (OBOWIĄZUJĄ NA KAŻDYM SZCZEBLU KONKURSU):

 1. Dla uczniów szkół podstawowych - kl. I-III.

Alojzy Nagel, Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2016. Utwory z działu Cëdowny wzérnik: Kòszla brzózczi, Bòrówc, Zarzekłé kamë, Jak Grzenia spik sprowôdzô, Dąb i lëpa, Dzywné karno piesni i tuńca

 1. Dla uczniów szkół podstawowych - kl. IV-VI
 1. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa (podczas finału będziemy się posługiwac wydaniem oficyny CZEC z 2005 r.)

Dzél I Na Pùstkòwiu, Rozdzél I - III

 

 1. Dla uczniów szkół podstawowych – kl. VII-VIII
  Bolesław Bork, Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejrowò 2002. Wybrane opowiadania: Bùdinczi, Dim, Gromica, Gwiôzdë, Jãzëczk, Krziż, Mòdrôk, Rëbë.
 2. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Aleksander Labuda, Gùczów Mack gôdô, Bolszewo 2013. Wybrane felietony: Żëwòt Macka, Na letczim chlebie, Na jednym kòle, W cziscu, Pòwiôstka, Ò wiodrze, Ò dwùch sąsadach, Sztëczk miãska.

 1. Dla osób dorosłych.

Jan Zbrzyca, W stolëce chmùrników, Gduńsk 2011. Wybrane teksty: Akwarela terczasny emigracji, Akwarela pòlonijny mãkòlëji, Akwarela 11 séwnika, Akwarela filozoficznô.
 

CELE KONKURSU:

 1. Popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej.
 2. Rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim.
 3. Podnoszenie rangi języka kaszubskiego.
 4. Doskonalenie kultury żywego słowa.
 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim.
 6. Doskonalenie sztuki interpretacji tekstu.
 7. Zacieśnienie współpracy między szkołami, bibliotekami, domami kultury i stowarzyszeniami promującymi kulturę kaszubską.
   

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Eliminacje na szczeblu powiatowym, w których wyłonieni zostaną uczestnicy etapu finałowego konkursu, odbędą się w miejscach wyznaczonych przez koordynatorów konkursu. Do finału regionalnego zakwalifikują się po 3 osoby z każdego powiatu w każdej kategorii wiekowej.
 2. Koordynatorzy konkursu we własnym zakresie przygotowują materiały niezbędne
  do przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu w każdej kategorii wiekowej (wg listy lektur zamieszczonej w niniejszym regulaminie).
 3. Każdy z finalistów wylosuje tekst (będą to fragmenty z lektur podanych powyżej), który potem odczyta komisji.
 4. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie podlegają weryfikacji, zaskarżeniu
  i odwołaniu.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 6. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia (drukowanymi literami) i podpisania karty zgłoszeniowej. W przypadku niepełnoletniości uczestnika, kartę zgłoszeniową podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

 

TERMINARZ KONKURSU:

 • Do 5 grudnia 2019 r. wyłonienie zwycięzców  konkursu na szczeblu powiatowym.
 • Do 6 grudnia 2019 r. przesłanie do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie protokołów i kart zgłoszeniowych osób, które zakwalifikowały się do finału regionalnego.
 • 13 grudnia 2019 r. w godz. 9.00-15.00 – finał regionalny konkursu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
 •  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają tytuł „Méster Bëlnégò Czëtaniô” i nagrody rzeczowe.
 2. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie na każdym etapie dojeżdżają do miejsca przeprowadzenia konkursu na własny koszt.
 3. Zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rejestrację konkursu przy pomocy środków audiowizualnych na wszystkich etapach. Tego typu rejestracja ma na celu m.in. archiwizację muzealną konkursu.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu na wszystkich etapach.
 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu w mediach.
 7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
  Załączniki: wzory protokołów z posiedzenia komisji konkursowych oraz wzory kart zgłoszeniowych uczestników w każdej kategorii wiekowej. Organizator nie dopuszcza zmian we wzorach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.

 

Główny organizator konkursu:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

tel. 58 736 18 21, fax 58 672 29 56 w. 13

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

 

Koordynator finału regionalnego konkursu:

Dariusz Majkowski (w razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt: tel. 609 763 757, mail: dlpm@muzeum.wejherowo.pl).

Pliki do pobrania