Lipiec 14, 2017 Category : Działy

Dział Oświatowo-Audiowizualny

Coraz większego znaczenia nabierają także zbiory audiowizualne. Ich gromadzenie rozpoczęto na początku lat siedemdziesiątych. Pracownicy Muzeum, uczestnicząc w różnych uroczystościach kulturalnych, dokonywali nagrań magnetofonowych ciekawych wystąpień, przemówień itp. Działo się tak na przykład w trakcie tradycyjnych spotkań literackich we Wdzydzach. Dzięki temu Muzeum dysponuje znaczną liczbą nagrań nieżyjących już wybitnych twórców, między innymi L. Bądkowskicgo, A. Labudy, A. Nagla, J. Rompskiego, L. Roppla, J. Trepczyka, I. Trojanowskiej i wielu innych. Z tego czasu pochodzą również pierwsze nagrania filmowe, w tym chociażby kopia fabularnego filmu "Kaszebe".
Obecnie nagrania magnetofonowe coraz częściej zastępują nagrania audiowizualne. Muzeum stara się również na bieżąco gromadzić nagrania aktualnie nadawanych audycji radiowych i telewizyjnych, w tym m.in. stałego magazynu kaszubskiego Telewizji Gdańsk Rodnó zemia.

Szczególnie mocno należy podkreślić, iż znaczna część zbiorów, również tych najcenniejszych, trafiła do Muzeum dzięki ogromnej życzliwości wielu jego przyjaciół, którzy przekazali je w darze.