Październik 04, 2017 Category : Kurs Tańca Kaszubskiego

Roczny Kurs Tańca Kaszubskiego. Ostatnia szansa na zgłoszenie!

Informujemy, iż termin zgłoszeń na „II Kurs Tańca Kaszubskiego” został przedłużony do 24.10.2017 r.

Zachęcamy nauczycieli, instruktorów tańca oraz wszystkich zainteresowanych kulturą regionu do udziału!

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłaszają nabór na II Kurs Tańca Kaszubskiego, który odbywa się pod patronatem Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Kurs obejmuje 9 comiesięcznych zjazdów, które odbywają się w formie wykładów w Wejherowie, zajęć praktycznych w Gdańsku (weekendy) oraz zajęć terenowych w formie warsztatów z regionalnymi zespołami folklorystycznymi. Zajęcia poprowadzą doświadczeni tancerze, muzycy i regionaliści.

Program tegorocznej edycji został wzbogacony o nowe przedmioty – zajęcia taneczne dla dzieci z p. Ireną Warmowską, ruch sceniczny z p. Beatą Oryl, kaszubski repertuar wokalny z emisją głosu z p. Weroniką Korthals-Tartas. Obok p. Marka Czarnowskiego zajęcia z tańca kaszubskiego prowadzić będzie choreograf zespołu Neptun p. Danuta Dancewicz-Nosko.

Szczegółowy program zajęć:

- tańce kaszubskie

- zabawy i gry taneczne na Kaszubach

- technika taneczna

- dziecięce zabawy taneczne i formy ruchu

- rytmika i podstawowe wiadomości o muzyce

- ruch sceniczny

- kaszubski repertuar wokalny – podstawy emisji głosu

- obrzędy i ludowe tradycje na Kaszubach

- kaszubski folklor taneczny i muzyczny oraz kompozycja folklorystycznych widowisk tanecznych

- podstawy języka kaszubskiego

W związku z poszerzeniem oferty programowej kursu wzrosła ilość godzin do 156, ale Organizatorzy postanowili zachować kwotę dotychczasowego czesnego, która wynosi 1700 zł za cały rok (850 zł za semestr).

Liczba miejsc ograniczona!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik) dostarczyć należy do 24.10.2017 r. do siedziby Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

Wszelkie pytanie dotyczące Kursu kierować należy do p. Aleksandry Janus – Dział Muzyki Muzeum PiMK-P w Wejherowie, tel. (58) 672-29-56, e-mail dm@muzeum.wejherowo.pl

Pliki do pobrania