Maj 06, 2020 Category : Konferencje i seminaria

Niepodległość na Kaszubach. Zaproszenie na konferencję

Muzeum zaprasza na konferencję naukową

Niepodległość na Kaszubach. Sto lat refleksji

 

Nieszczęściem Kaszubów – mieszkańców Pomorza Gdańskiego było to, że związki z Polską utracili już za sprawą pierwszego rozbioru w roku 1772 (Kaszubi bytowscy i lęborscy związki te utracili już w XVII wieku). Dwie dekady później los ten podzielili mieszkańcy Gdańska i Torunia. Pomorzan ominęły też ostatnie próby ratowania Rzeczypospolitej, które dokonywano za sprawą Komisji Edukacji Narodowej, Sejmu Wielkiego czy wreszcie pierwszej w Europie konstytucji. Kiedy miały miejsce te reformy oświeceniowe, na Pomorzu, rządzonym przez Królestwo Prus zdążyło wyrosnąć nowe pokolenie, które nie zaznało polskiej państwowości. Kilka kolejnych pokoleń musiało nauczyć się żyć jako poddani Króla Prus, później zaś również Cesarza Niemiec z dynastii Hohenzollernów.  

Zaborca był sprawnym administratorem konsekwentnie starającym się germanizować mieszkających tu od wieków Kaszubów, którzy z równie żelazną konsekwencją ten zamach na zakorzenioną w nich polskość powstrzymywali. Pomorzanie mniej znani są z insurekcyjnych zrywów okraszonych romantyczną wrażliwością. Ich orężem był etos pracy organicznej. Polska i kaszubska tożsamość realizowana była za sprawą tajnych kółek samokształceniowych, walką o utrzymanie polskiego stanu posiadania, czytania polskiej i kaszubskiej prasy, studiowania literatury. Kaszubi wielokrotnie udowadniali, że potrafili też wykorzystać wielkie dziejowe przełomy, aby w konsekwencji zapracować i zasłużyć na Niepodległość.

Celem konferencji jest przede wszystkim popularyzacja postaw i zachowań niepodległościowych Kaszubów w okresie zaborów w zakresie szeroko pojętej pracy organicznej (choć nie tylko) rozpatrywanej z punktu widzenia postawy jednostki jak i grup społecznych i zawodowych. Wychodząc z założenia, że niepodległość nie jest wartością daną raz na zawsze do udziału w konferencji zachęcamy także badaczy zajmujących się życiem społecznym i zawodowym Kaszubów w okresie międzywojennym w Polsce jak i poza jej granicami.   

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, etnologów, antropologów, literaturoznawców i socjologów

POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin: 4 grudnia (piątek) 2020 r. godz. 9.00

Miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 9 października 2020 r.

Koordynator projektu: dr Michał Hinc

Kontakt: rkps4@muzeum.wejherowo.pl  nr tel. 58 672 29 56

Opłata konferencyjna: 200 zł (Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do zwolnienia z jej uiszczenia)

Czas wystąpienia: ok. 20 minut

Publikacja pokonferencyjna: Organizator przewiduje powstanie monografii, w której pojawią się referaty wygłoszone podczas konferencji. Na teksty oczekujemy do 26 lutego 2021 r.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy (plik w wersji WORD)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania