Marzec 24, 2020 Category : Konferencje i seminaria

Muzeum zaprasza na konferencję

Zaproszenie na konferencję naukową

„Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny

– język, kultura, historia”

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych na konferencję naukową „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny – język, kultura, historia”, która odbędzie się 21 września 2020 r.

Temat konferencji jest niezwykle szeroki, co stwarza z jednej strony możliwość wielostronnego i wieloaspektowego przyjrzenia się relacjom Kaszubszczyzny/Pomorza z innymi obszarami Słowiańszczyzny, z drugiej natomiast badań komparatystycznych nad zagadnieniami nie mającymi ze sobą teoretycznie żadnych związków. Nie ograniczamy się przy tym do wybranych pól tematycznych, chcąc dać możliwość jak najswobodniejszej wymiany myśli i dyskusji nad całym obszarem Słowiańszczyzny.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych zajmujących się historią, kulturą, językoznawstwem, a więc językoznawców, lingwistów, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, etnologów, antropologów itp.

Najważniejsze obszary tematyczne:

  • Historia, język i kultura Kaszub i Pomorza na przestrzeni dziejów
  • Historia, język i kultura dowolnego obszaru Słowiańszczyzny
  • Zmiany zachodzące w językach narodowych i etnicznych
  • Porównanie językowe/kulturowe/historyczne Pomorza i innych obszarów
     

Powyższe obszary to szeroko zakreślone pola badawcze. Wszelkie referaty mieszczące się w powyższych ramach będą mile widziane.

Organizowana przez nas konferencja ma łączyć w swoim zamyśle dwa ważne aspekty – naukowy i popularyzatorski. Zależy nam, aby wyniki badań zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych naukowców zaprezentować szerszemu gronu osób, niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym. Prosimy zatem o prelekcje, które będą w miarę możliwości dotyczyć zagadnień naukowych, przedstawionych w formie, która będzie w stanie zaciekawić pasjonatów i osoby niezwiązane z tematyką.

 

 

Ważne informacje:

Termin: 21 września 2020

Miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Adres: ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

Opłata konferencyjna: 200 zł (Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia  z konieczności uiszczenia opłaty wpisowej)

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2020 r.

Koordynator projektu: mgr Adam Lubocki

Dane kontaktowe: email – dgl3@muzeum.wejherowo.pl; tel. – 58 672 29 56

 

PUBLIKACJA

            Jako pokłosie konferencji planowana jest publikacja w formie monografii wieloautorskiej. Planowany termin wydania to 2021 r. Więcej szczegółów na temat publikacji dostępne będzie w drugiej połowie 2020 r.

 

Formularz zgłoszeniowy zawierający dane kandydata (dane osobowe, afiliacja, dane kontaktowe) wraz z tematem wystąpienia i bibliografią prosimy wysłać w terminie do 30 czerwca 2020 r. na wskazany wyżej adres mailowy koordynatora (dgl3@muzeum.wejherowo.pl). Pod tym adresem uzyskać można również odpowiedź na wszelkie pytania związane z konferencją. Zapraszamy serdecznie!