Marzec 08, 2022 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Zaproszenie na konferencję naukową  „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny  – historia, kultura, język”

Zaproszenie na konferencję naukową „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny – historia, kultura, język”

Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius wraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zapraszają serdecznie pracowników naukowych, doktorantów i studentów na konferencję naukową „Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny – historia, kultura, język”, która odbędzie się 18-19 listopada 2022 r.

Planowaliśmy zorganizować konferencję pod tym samym tytułem we wrześniu 2020 r., jednakże z powodów pandemicznych inicjatywa ta nie doszła do skutku. Mimo to, udało nam się wówczas zebrać teksty do publikacji, która ukazała się w listopadzie zeszłego roku (Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny – historia, kultura, język, red. A. Lubocki, Wejherowo – Gdańsk 2021). Postanowiliśmy kontynuować rozpoczęte w ten sposób dzieło naukowe i powróciliśmy do myśli o konferencji, połączonej z wydaniem referatów w wersji drukowanej.

Temat konferencji jest niezwykle szeroki, co stwarza z jednej strony możliwość wielostronnego i wieloaspektowego przyjrzenia się relacjom Kaszubszczyzny/Pomorza z innymi obszarami Słowiańszczyzny, z drugiej natomiast ukazania wyników badań komparatystycznych nad zagadnieniami nie mającymi ze sobą teoretycznie żadnych związków. Nie ograniczamy się przy tym do wybranych pól tematycznych, chcąc dać możliwość jak najswobodniejszej wymiany myśli i dyskusji nad całym obszarem Słowiańszczyzny.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych zajmujących się historią, kulturą, językoznawstwem, a więc językoznawców, lingwistów, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, etnologów, antropologów itp.

Najważniejsze obszary tematyczne:

  • Historia, język i kultura Kaszub i Pomorza na przestrzeni dziejów
  • Historia, język i kultura dowolnego obszaru Słowiańszczyzny
  • Zmiany zachodzące w językach narodowych i etnicznych
  • Porównanie językowe/kulturowe/historyczne Pomorza i innych obszarów
  • Kaszubszczyzna w Wejherowie i na ziemi wejherowskiej na przestrzeni dziejów

 

Powyższe obszary to szeroko zakreślone pola badawcze. Wszelkie referaty mieszczące się w powyższych ramach będą mile widziane. W ramach konferencji planujemy osobny panel poświęcony dziejom Wejherowa i ziemi wejherowskiej. Ze względu na ogólną tematykę tego wydarzenia, pragniemy, aby referaty dotyczące Grodu Wejhera i okolic skupiały się na kaszubskich aspektach dziejów tego obszaru.

Organizowana przez nas konferencja ma łączyć w swoim zamyśle dwa ważne aspekty – naukowy i popularyzatorski. Zależy nam, aby wyniki badań zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych naukowców zaprezentować szerszemu gronu osób, niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym. Prosimy zatem o prelekcje, które będą w miarę możliwości dotyczyć zagadnień naukowych, przedstawionych w formie, która będzie w stanie zaciekawić pasjonatów i osoby niezwiązane z tematyką.

PUBLIKACJA

          Ważnym elementem upowszechniania badań naukowych jest publikowanie ustaleń naukowych. Drukowanie materiałów konferencyjnych ożywia dyskurs naukowy i prowadzi często do zmiany poglądu na daną kwestię lub upowszechnienia pewnych stanowisk badawczych wśród szerszego grona zainteresowanych. W związku z tym planujemy wydać publikację w formie monografii wieloautorskiej. Jednocześnie chcielibyśmy, aby książka ujrzała światło dzienne jeszcze przed konferencją, tzw. aby referaty przygotowane zostały na podstawie napisanych wcześniej artykułów, nie zaś na odwrót. Konferencja będzie zatem jednocześnie spotkaniem promującym wydaną książkę. Szczegółowe informacje odnośnie publikacji przekazane zostaną zainteresowanym osobom.

 

Ważne informacje i terminy:

Termin konferencji: 18-19 listopada 2022 r.

Miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Adres: ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

Opłata konferencyjna: 50 zł

I termin zgłoszeń: 22 kwietnia 2022 r.

Termin nadesłania artykułu: 15 czerwca 2022 r.

II termin zgłoszeń: 10 października 2022 r.  

Wydanie publikacji: początek listopada 2022 r.

Komitet organizacyjny: dr Michał Hinc, mgr Adam Lubocki, mgr Mateusz Szuba

Koordynator projektu: mgr Adam Lubocki

Dane kontaktowe:

                                       Adam Lubocki: df@muzeum.wejherowo.pl;  

                                       Michał Hinc: rkps4@muzeum.wejherowo.pl

                                       Mateusz Szuba: rkps5@muzeum.wejherowo.pl

W związku z tym, że planujemy wydać publikację przed konferencją, ustaliliśmy dwa terminy na zgłoszenie udziału w konferencji. Termin kwietniowy dotyczy osób zainteresowanych  opublikowaniem rozdziału w monografii. Osoby niezainteresowane publikacją mogą zgłosić swój udział do 10 października 2022 r.

 

Formularz zgłoszeniowy zawierający dane kandydata (dane osobowe, afiliacja, dane kontaktowe) wraz z tematem wystąpienia i bibliografią prosimy wysłać w terminie do 22 kwietnia 2022 r. (w przypadku chęci opublikowania tekstu) lub 10 października 2022 r. (bez możliwości publikacji) na wskazany wyżej adres mailowy koordynatora (df@muzeum.wejherowo.pl). Pod tym adresem uzyskać można również odpowiedź na wszelkie pytania związane z konferencją. Zapraszamy serdecznie!

Pliki do pobrania