Luty 02, 2023 Category : Wystawy
Zdjęcie do newsa Wybitni rzeźbiarze o światowej renomie w wejherowskim Muzeum

Wybitni rzeźbiarze o światowej renomie w wejherowskim Muzeum

 

Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius oraz

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zapraszają na wernisaż

zbiorowej wystawy rzeźby

CATHEDRAL RUDIMENTS

 

wydarzenie odbędzie się

16.02.2023 r. (czwartek) o godz. 18.00

w siedzibie Muzeum (pałac) oraz w budynku

Książnicy prof. Gerarda Labudy przy ul. Zamkowej 2 w Wejherowie

 

w programie:

Przywitanie gości – Tomasz Fopke dyrektor MPiMK-P

Recital w wykonaniu Weroniki Korthals (śpiew) i ARTur Moon (fortepian)

Słowo o wystawie – prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz - kurator wystawy

 

uczestnicy wystawy:

Maciej Aleksandrowicz, Karol Badyna, Mariusz Białecki, Mariusz Burdek, Przemysław Druszcz, Grzegorz Gwiazda, Wiesław Koronowski, Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, Christos Mandzios, Krzysztof Mazur, Szymon Ołtarzewski, Sławoj Ostrowski, Marcin Plichta, Tomasz Radziewicz, Rafał Rychter, Bożena Sacharczuk, Dariusz Sitek, Tomasz Skórka, Tomasz Sobisz, Jan Szczypka, Jan Tutaj, Małgorzata Wiśniewska, Grzegorz Witek.

 

„CATHEDRAL RUDIMENTS” możemy rozumieć wielowarstwowo, również jako podwaliny, szczątki, relikty naszych katedr. To wystawa, rzeźbiarzy, dydaktyków, związanych z kilkoma katedrami, to prezentacja artystów wywodzących się z różnych Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, których realizacje rzeźbiarskie można zobaczyć w wielu muzeach, galeriach i przestrzeniach publicznych w kraju i zagranicą.

„CATHEDRAL RUDIMENTS” to wystawa ukazująca nasze katedralne rudymenty, nieustanną zmienność naszych punktów widzenia wpisaną często w trudną konieczność komentowania świata. Sztuka konfrontacji naszego umiejscowienia, naszej kruchości wobec czasu i przestrzeni, nasycanej osobistymi znaczeniami.

Takie wystawy i spotkania artystów często bywają konfrontacją postaw, dotykają ważnych aspektów współczesnej sztuki, kultury i edukacji artystycznej zapewniającej poszerzanie horyzontu rzeźby. Wpływają na jej dynamikę, szeroką recepcję oraz twórcze podejście do metodologii wpływającej na progres tej niezwykle dynamicznej dziedziny sztuki.

Taki dyskurs staje się solidnym fundamentem dla kolejnych realizacji pomnikowych oraz prezentacji muzealnych. Nasze ożywcze dyskusje to potrzebny i niezbędny katalizator postaw artystycznych, który potwierdza wysoki poziom rudymentów naszych katedr i nie pozwala im zastygnąć w zmurszałych, określonych kiedyś definicjach. Poszerzamy zatem nasze granice, wkraczamy w nowe obszary sztuki i terytoriów, podnosimy poziom i prezentujemy wybrane prace tym razem w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej, na wystawie „CAT HEDRAL RUDIMENTS”. Nasze katedry to obszar otwarty a jego znaczeniowa złożoność implikuje jej wielowarstwowy charakter, który można będzie zobaczyć na wystawie w książnicy prof. Gerarda Labudy – wybitnego mediewisty. Nasze rudymenty od dawna objawiają swój procesualny charakter.

Wyzwoliły się z krępujących zasad i historycznych określeń, zrzuciły kajdany archaicznych porównań i odniesień. Nasze rudymenty mimo wielu antynomii stają się synonimem wzajemnej partycypacji i przynależności, mentalnego przenikania, które zawiera w sobie zarówno strukturę różnic, dystans, jak również koherentność znaczeń oraz bogaty zespół innych cech nawet tych nieuchwytnych zmysłowo i stają się spoiwem naszych katedralnych genotypów. Ta nasza wieloaspektowość i złożoność znaczeniowa wyzwala sens naszego fenotypu sztuki, zwłaszcza, że jest on trudny do wyrażenia w potocznym języku pojęć. Katedralne rudymenty można jedynie odczuć, być częścią tych odrębnych obszarów sztuki. Tylko nieuchwytny homogenizowany genotyp naszych terytoriów, semantyczne dyslokacje i wielość ukrytych znaczeń, namacalny charakter kształtów i form, oddać mogą tylko zgromadzone na tej wystawie prace wybitnych artystów, które ujawniają tytułową potęgę katedralnych rudymentów.

 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Pliki do pobrania