Lipiec 05, 2022 Category : Promocje wydawnictw
Zdjęcie do newsa Ukazał się kolejny Wejherowski Rocznik Kulturalny.

Ukazał się kolejny Wejherowski Rocznik Kulturalny.

Wejherowski Rocznik Kulturalny jest wynikiem współpracy czwórporozumienia wejherowskich instytucji kultury: Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F Chopina (dyrektor: Dorota Muża-Szlas, Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej (dyrektor: Jolanta Różyńska), Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (dyrektor: Tomasz Fopke), Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Majkowskiego (dyrektor: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek). Inicjatorem Wejherowskiego Czwórporozumienia Kulturalnego i pomysłodawcą stworzenia Rocznika był Tomasz Fopke. Porozumienie podpisano 02. 09. 2014 r. w wejherowskim muzeum a pierwszą redaktor naczelną Rocznika była Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – pracownik MPiMK-P w Wejherowie.

21 czerwca 2022 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie odbyła się promocja Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego (8) za 2021 rok. Podczas wydarzenia redaktor naczelny Henryk Połchowski szczegółowo przedstawił najnowsze wydanie i opowiedział o przebiegu jego powstawania. Spotkanie uświetniły występy młodych artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F Chopina.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy wszystkich czterech instytucji wchodzących w skład czwórporozumienia oraz redaktorzy w składzie: Beata Felczykowska, Adam Szulc, Agata Grenwald i Iwona Block. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych Jacka Thiela – Wicestarosty Wejherowskiego oraz Arkadiusza Kraszkiewicza – zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa.

Tekst: A. G.

Zdjęcia: www.wejherowo.pl