Marzec 02, 2021 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Relacja z konferencji „Miasto i wieś na przestrzeni dziejów”

Relacja z konferencji „Miasto i wieś na przestrzeni dziejów”

19 i 20 lutego 2021 r. odbyła się konferencja naukowa „Miasto i wieś na przestrzeni dziejów. Kultura – społeczeństwo – gospodarka”. Organizatorem było Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, skupiające w swoich szeregach przede wszystkim studentów Wydziału Historycznego UG. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej objęło to wydarzenie swoim patronatem. W czasie dwudniowych obrad swoje referaty wygłosiło łącznie blisko czterdziestu prelegentów. Interdyscyplinarny charakter konferencji przyciągnął młodych badaczy reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny naukowe z zakresu humanistyki.

W przebieg konferencji zaangażowali się również pracownicy Muzeum. Michał Hinc i Adam Lubocki wygłosili swoje referaty, natomiast Adam Lubocki brał czynny udział w działaniach organizacyjnych, pomagając przy weryfikacji zgłoszeń i pełniąc funkcję moderatora na panelu poświęconym średniowieczu.

Referat A. Lubockiego dotyczył początków Wejherowa. Na szerokim tle osadnictwa miejskiego i urbanizacji ziem Pierwszej Rzeczpospolitej w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.) ukazana została lokacja grodu Wejhera jako swoistego fenomenu. Temat referatu: Wejherowo jako bezprecedensowy na Pomorzu Gdańskim przypadek miasta prywatnego w okresie nowożytnym.  

W drugim dniu konferencji swój referat zaprezentował dr Michał Hinc pt. Przemiany narodowościowe i etniczne na Kaszubach po zakończeniu II wojny światowej (przykład powiatu morskiego).

Mamy nadzieję, że ta konferencja jest zaledwie dobrym początkiem współpracy między wejherowskim Muzeum a środowiskiem studentów historii UG reprezentowanym przez NKH UG.

A.L.

M.H.