Październik 06, 2021 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Odwet, zemsta, rewanż. Muzeum obecne na konferencji

Odwet, zemsta, rewanż. Muzeum obecne na konferencji

W sobotę 25 września 2021 r. pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie dr Michał Hinc wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej online Odwet, zemsta, rewanż zorganizowanej przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wygłaszając referat pt. Zniszczenie PSL w powiecie morskim jako przykład politycznego rewanżu 1945-1950. Autor wystąpienia starał się ukazać ruch ludowy jako jedyną partię polityczną w powojennej Polsce mającą szansę na powstrzymanie postępującej komunizacji Polski podczas starcia w wyborach parlamentarnych. W 1945 r. na terenie powiatu morskiego, a więc na kaszubskiej Nordzie także pojawiły się silne struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego. Michał Hinc starał się odtworzyć proces stopniowego wyniszczania polityków z Ruchu Ludowego przez funkcjonariuszy UB i członków Polskiej Partii Robotniczej. Największy cios zadano im podczas sfałszowanych przez komunistów wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. Ostatecznie w 1950 r. komuniści stworzyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, którego zadaniem było wykonywanie poleceń PZPR w zakresie polityki rolnej. Podobny proces miał miejsce także na Ziemi Wejherowskiej.