Lipiec 22, 2019 Category : Komunikaty

Odpust w Sianowie. Dar Muzeum w Wejherowie

W niedzielę, 21 lipca br. w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie odbyła się coroczna suma odpustowa pod przewodnictwem Biskupa  Pelplińskiego, ks. Ryszarda Kasyny.

W procesji z darami wziął udział także dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Tomasz Fopke, który przekazał muzealne wydawnictwa, w tym książkę o Janie Trepczyku i zbiór Jegoż pieśni, w opracowaniu na chóry Zbigniewa Szablewskiego.

Uroczystości w Sianowie, obok wejherowskich, są jedną z najliczniejszych kaszubsko-języcznych manifestacji religijno-kulturowych. Od lat do Sianowskiej Mateńki przybywają pielgrzymki z całego Pomorza, w tym najdalej z Miastka (piesza). Najwięcej pątników, ponad 1300, przybyło w tym roku z Sierakowic. 

Foto: Eugeniusz Pryczkowski