Listopad 02, 2021 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Nasi pracownicy w międzynarodowym gronie

Nasi pracownicy w międzynarodowym gronie

W dniu 14.10.2021 r. pracownicy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: mgr Adam Lubocki i mgr Mateusz Szuba wzięli udział w Międzynarodowym sympozjum „Wielkie Pomorze – Kontekst skandynawski” które odbyło się w Słupsku. Organizatorami sympozjum były: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku, a także Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w którego budynku Białego Spichlerza odbywały się obrady. Nasi pracownicy wygłosili referat pt. O kontaktach pomorsko-skandynawskich w „Kronice Słowian” Helmolda. W wystąpieniu omówiono m.in. pochodzenie Helmolda, opis Winety w „Kronice Słowian” oraz walki książąt pomorskich z Sasami i Danią. Referat wzbudził żywą i konstruktywną dyskusję, która kontynuowana była w kuluarach. Przewidywana jest publikacja wystąpienia w formie artykułu naukowego w ramach serii „Wielkie Pomorze”.

M.Sz.

Fot. Daniel Kalinowski