Marzec 05, 2021 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 4/2021. Sprezentowane słowo

Muzealne smaczki 4/2021. Sprezentowane słowo

Mùzealne smaczczi 4/2021. Sprezentowóné słowò

Nawetka dzysdnia, czej lëdze corôzka mni a mni czëtają, wôrt je kòmù sprezentowac ksążkã. Kò tak to sã prosto słëchô. A czej ksążka, to nôlepi z dedikacją. Ne mògą bëc rozmajité: òficjalné, z pòdzãką, z żëczbama. Jedno je równak gwës, taczé słowa ceszą. Òsoblëwie pò latach, czej przëbôcziwają ò tëch, co przeminãlë…

Wiele taczich „dedikòwónëch smaczków” mòże wësznëkrowac w spòsobie profesora Gerata Labùdë, jaczi je prezentowóny w Ksążnicë – dzélu najégò Mùzeùm – do cze serdeczno rôczimë!

mk

 

Muzealne smaczki 4/2021. Sprezentowane słowo

Nawet teraz, gdy ludzie coraz to mniej czytają, warto komuś sprezentować książkę. Przecież tak zwyczajnie wypada. A jeśli książka, to najlepiej z dedykacją. Te mogą być różne: oficjalne, z podziękowaniem, z życzeniami. Jedno jest jednak pewne, takie słowa cieszą. Zwłaszcza po latach, kiedy to właśnie one przypominają o tych, którzy przeminęli…

Wiele takich „dedykowanych smaczków” można znaleźć w spuściźnie profesora Gerarda Labudy, jaka jest prezentowana w Książnicy – części naszego Muzeum – do czego serdecznie zapraszamy!

mk