Czerwiec 16, 2020 Category : Komunikaty

Muzealne smaczki 14/2020. Kraśniaki

Mùzealné smaczczi 14/2020. Krôsniãta

W najim Mùzeùm pò nórtach tacą sã krëjamné krôsniãta… Rozmajité mògą nama bôjczi a legeńdë òpòwiedzec (kò nômili to lubią), szpòrtë rzec a nawetkã tobaką pòczëstowac. Le mùszi òpasowac, żebë jima na brodã nie nastąpic – kò tegò nie lëdają!

Krôsniãta nié le czekawò pòwiôdają, ale rozmieją téż pòrządk w chëczach trzëmac! Tej co? Chto sã przëznô? Kòmùż òne w chëczach kòl robòtë pòmôgają?

Naju mùzealné krôsniãta wëszłë spòd rãczi bëlniégò żłobiôrza – Piotra Gòllë.

rd

 

Muzealne smaczki 14/2020. Kraśniaki

W naszym Muzeum chowają się po kątach tajemnicze kraśniaki… Rozmaite nam mogą bajki i legendy opowiedzieć (bardzo to lubią), kawałami sypnąć a nawet tabaką poczęstować. Trzeba tylko uważać, żeby im na brodę nie nadepnąć – tego bardzo nie lubią!

Kraśniaki nie tylko ciekawie opowiadają, ale potrafią też porządek w domach utrzymać! Więc jak? Kto się przyzna? Komu one w domach przy pracy pomagają?

Nasze muzealne kraśniaki wyszły spod ręki znakomitego rzeźbiarza – Piotra Golli.

rd