Marzec 29, 2021 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Mity w historii. Udział pracowników Muzeum w kolejnej konferencji

Mity w historii. Udział pracowników Muzeum w kolejnej konferencji

Od 24 do 26 marca 2021 r. miała miejsce ogólnopolska interdyscyplinarna sesja naukowa Quid est veritas? Mity od starożytności do czasów współczesnych zorganizowana przez Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych z Uniwersytetu Warszawskiego, w której wzięli udział pracownicy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiologiczną konferencja ta odbyła się w trybie online poprzez platformę Google Meet.

Dr Michał Hinc wygłosił referat pt. Mit wyzwolenia. Kaszuby 1945, w którym starał się zasygnalizować, w jaki sposób władze komunistyczne wbudowały w historyczną narrację tezę o mającym rzekomo miejsce wyzwoleniu na Kaszubach w tragicznych dniach marca 1945 r. Interpretacja tych wydarzeń, opisana przez termin „wyzwolenie”, niestety z powodzeniem funkcjonuje i dziś. Autor referatu dostrzega potrzebę solidnej debaty i konieczną próbę nowego nazwania procesów historycznych, jakie zaszły na Kaszubach u schyłku II wojny światowej.    

Natomiast tematem wystąpienia Adama Lubockiego była Odwieczna przyjaźń – mit czy rzeczywistość? Początki kontaktów polsko-węgierskich, w którym podjął się przedstawienia funkcjonującego w świadomości społecznej mitu tzw. odwiecznej przyjaźni pomiędzy oboma krajami. Prelegent dostrzegł i zaprezentował na konkretnych przykładach panujące w powszechnej świadomości społecznej przekonanie o odwiecznej przyjaźni polsko-węgierskiej, niezgodne z rzeczywistością i faktami źródłowymi.

M. H.  

A. L.