Sierpień 25, 2021 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Krzyżackie kamienie graniczne. Muzeum na konferencji

Krzyżackie kamienie graniczne. Muzeum na konferencji

W piątek 25 czerwca 2021 r. Mateusz Szuba, stażysta w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wziął udział w formie online w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Historia opowiedziana przez przedmioty”. Była ona organizowana przez  Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego. M. Szuba wygłosił referat pt. „Domniemane krzyżackie kamienie graniczne z obszaru Gminy Wicko”.

Prelegent omówił w powyższym referacie obecny stan i wygląd omawianych kamieni, a także hipotezy dotyczące pochodzenia i charakteru tych zabytków. Za najbardziej prawdopodobne uznał, za poprzednimi badaczami, że kamienie te oznaczały granicę między Państwem Krzyżackim i Księstwem Pomorskim lub posiadłościami krzyżackimi i należącym do diecezji włocławskiej Charbrowa. Referat spotkał się z pozytywnym odzewem słuchaczy i wzbudził interesującą dyskusję.