Luty 28, 2019 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Etniczność i narodowość w edukacji międzykulturowej

Etniczność i narodowość w edukacji międzykulturowej

Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Naja Szkòła w Wejherowie

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Etniczność i narodowość w edukacji międzykulturowej

pod patronatem

Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej

KNP PAN

i

Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku

 

która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2019 r. w Wejherowie,

w siedzibie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

(ul. Zamkowa 2A)

 

 

Wspólnoty etniczne i narodowe stanowią immanentną i niezbywalną składową świata, czyniąc go przez to światem wielu narodów, grup etnicznych, grup językowych, grup religijnych itp. Owa wielokulturowa natura świata – i tego odległego, i tego bliskiego – swoiście wymusza konieczność ciągłego porządkowania i ciągłego negocjowania znaczeń, rozwiazywania problemów i konfliktów. W tej perspektywie bezustannie splatają się wspólne życie oraz wspólne i ciągłe układanie się w czasowym negocjowaniu różnicy kulturowej i czasowym negocjowaniu wspólnego życia przez różnicę kulturą.

To porządkowanie najbardziej dotkliwe staje się wtedy, gdy jego autorami stają się politycy, naukowcy, ekonomiści i ci, którzy w swych rękach skupiają – mniejszą lub większą – władzę nad człowiekiem i światem.

 

Etniczność i narodowość jako konstrukty teoretyczne i polityczne tworzą wielo- i międzykulturowość, które chcemy rozumieć jako część kultury w ogóle. Konteksty społeczne, kulturowe, naukowe, polityczne czy ekonomiczne decydują o tym, jaki wskaźnik (wymiar, cecha) etniczności i narodowości zyskuje przewagę nad innymi, i tym samym decyduje o kondycji społeczno-politycznej wybranych osób i grup. Tym, co przesądza o losach człowieka i wspólnoty może być język, religia bądź wyznanie, a jeszcze innym razem nabyty status migranta bądź uchodźcy. Niezależnie od tego, który ze wyznaczników określających kondycję społeczno-polityczną jest tym prymarnym, waloryzuje on tożsamość jednostek i grup społecznych, i zawsze w jakiś sposób przesądza o ich losach.

 

Pragniemy zaprosić do wspólnej debaty wokół wskazanych spraw, dla których kontekstem chcielibyśmy uczynić kwestie polityki i polityczności, tożsamości a także edukacji regionalnej, kulturowej, wielokulturowej i międzykulturowej.

Konferencja połączona jest w promocją książki prof. Kazimierza Kossak-Główczewskiego,

Edukacja kaszubska. Antologia tekstów. Książka ta jest wznowieniem teksów Profesora, które były publikowane od lat 90. ubiegłego wieku, i których tematyka dotyczyła edukacji kaszubskiej. Promocja książki wraz z Benefisem Profesora odbędzie się pierwszego dnia konferencji w godzinach popołudniowych.

 

Organizatorzy

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji

Dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)

Prof. UŚ Dr hab. Aniela Różańska (Uniwersytet Śląski w Cieszynie)

Dr hab. Monika Mazurek, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Dr Adela Kożyczkowska (Uniwersytet Gdański)

Dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Longina Strumska-Cylwik (Uniwersytet Gdański)

Dr Sylwester Zielka (Uniwersytet Gdański)

Mgr Artur Jabłoński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naja Szkòła w Wejherowie)

Mgr Tomasz Fopke (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w

Wejherowie)

Mgr Jarosław Ellwart (Akademia Pomorska w Słupsku)

Pod patronatem:

Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych

Polskiej Akademii Nauk

Instytutu Kaszubskiego

Patronat

Radio Kaszëbë

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia (na załączonym

formularzu) na adres mailowy: pedako@ug.edu.pl

A także uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Opłaty prosimy dokonać do dnia 15 kwietnia 2019 r. na konto Uniwersytetu Gdańskiego

Bank Pekao S.A. IV o/Gdańsk

Numer konta UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Z dopiskiem: subkonto K771-19

Opłata za udział w konferencji wynosi 300 PLN.

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Uwaga!

Uczestnictwo tylko w Benefisie Profesora Kazimierza Kossak-Główczewskiego bez opłaty konferencyjnej.

Pliki do pobrania