Luty 01, 2021 Category : Komunikaty

Było minęło… kartka z kalendarza 3/2021

6 stycznia

2005 rok- dzięki Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym , język kaszubski zyskał status języka regionalnego. Dzięki temu zyskano możliwość używania języka kaszubskiego jako pomocniczego, czy też możliwość podawania kaszubskojęzycznych nazw ulic i miejscowości.

13 stycznia

1650 rok- podczas obrad sejmu w Warszawie, król Jan Kazimierz wydał przywilej który dał początek powstaniu miasta Wejherowa. Założycielem miasta był Jakub Wejher. Nowe miasto miało nosić nazwę Weihersfrey. Wstępna konstytucja dla nowo powstałego miasta została utworzona już 28 maja 1643 roku.

24 stycznia

1970 rok- decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej, dzięki staraniom lokalnej społeczności i miłośników kultury, powołano Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach.

27 stycznia

1946 rok- ukazał się pierwszy numer czasopisma ,,Głos Wybrzeża’’, które to czasopisma stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów lokalnych. Przez pewien czas był organem prasowym PZPR. Wydawanie tego tytułu zawieszono w 2005 roku.

 

Opracowała: Iwona Stenka

 

Źródła:

1. Dziennik ustaw nr 17; 141 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 6 stycznia 2005. ; C. Obracht- Prondzyński, Ruch kaszubsko- pomorski, Gdańsk 2016, s. 290.

2. F. Schultz, Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego, Gdańsk- Puck- Wejherowo 2011, s. 262-264.

3. www.muzeum-wdzydze.gda.pl [dostęp 19.01.2021].

4. www.gedanopedia.pl; hasło: Głos Wybrzeża [dostęp: 12.01.2021 r.].