Październik 20, 2020 Category : Kaszubska Nagroda Literacka

Ogłoszenie werdyktu Jury POMORSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ oraz KASZUBSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ

W związku z epidemią, w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznej Gali Pomorskiej Nagrody Literackiej.

 

W tym roku ogłoszenie werdyktu Jury odbędzie się w niekonwencjonalnej formie:

23 października 2020 o godzinie 18.00 na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (www.wbpg.org.pl) opublikowany zostanie film prezentujący wszystkich nominowanych autorów i ich dzieła. Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, przedstawi nazwiska laureatów w trzech kategoriach Pomorskiej Nagrody Literackiej. Poznamy także nazwisko laureata Kaszubskiej Nagrody Literackiej.

Organizację Kaszubskiej Nagrody Literackiej od jej powołania prowadzi jej postulator, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Od początku roku wpływały do muzeum zgłoszenia literatów tworzących w języku kaszubskim. którzy w roku 2019 wydali książkę, publikację bądź za ich całokształt działalności a także za tłumaczenia na język kaszubski. Fundatorem Nagrody jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Nagroda wynosi 15 tys. zł.

Kapituła Kaszubskiej Nagrody Literackiej obradowała w składzie:

1. dr Grzegorz Schramke (Przewodniczący Jury) – literaturoznawca, Uniwersytet Gdański

2. red. Piotr Dziekanowski – przedstawiciel miesięcznika „Pomerania”

3. Krystyna Lewna – ubiegłoroczna laureatka KNL

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na emisję filmu.

Strona www: http://www.wbpg.org.pl/tresc/pomorska-nagroda-literacka-wiatr-od-morza

Kontakt:

Sekretarz Kaszubskiej Nagrody Literackiej:

Beata Humeniuk-Czech

e-mail: bh@muzeum.wejherowo.pl