Sierpień 12, 2021 Category : Kaszubska Nagroda Literacka

Kaszubska Nagroda Literacka

Przypominamy o możliwości zgłaszania kandydatur do Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2020. Na Laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 15 tys. zł.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy nadsyłać na adres Muzeum PiMK-P w Wejherowie (ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo) do dnia 3 września 2021 r.

Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza" ustanowił Samorząd Województwa Pomorskiego. Pierwszą Nagrodę przyznano 18.10.2018 r. Stanisławowi Jankemu, drugą 24.10.2019 r. Krystynie Lewnie, natomiast 23.10.2020 r. przyznano trzecią Nagrodę o. prof. dr hab. Adamowi Sikorze.

Regulamin dostępny pod linkiem:

https://www.muzeum.wejherowo.pl/media/files/Regulamin_-_Kaszubska_Nagroda_Literacka_SRH2JOS.pdf