Marzec 18, 2019 Category : Kaszubska Nagroda Literacka
Zdjęcie do newsa Kaszubska Nagroda Literacka za 2018 r. Zgłoszenia

Kaszubska Nagroda Literacka za 2018 r. Zgłoszenia

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2018. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy nadsyłać na adres Muzeum (ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo) do dnia 8 września 2019 r.
 

Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza” ustanowił Samorząd Województwa Pomorskiego. „W roku stulecia odzyskania Niepodległości w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury” - tak uzasadniali pomysłodawcy tego literackiego wyróżnienia. Pierwszą Kaszubską Nagrodę Literacką przyznano 18.10.2018 r. Stanisławowi Jankemu, poecie, prozaikowi, tłumaczowi, publicyście oraz twórcy literatury kaszubskiej, za całokształt twórczości.
 

Kaszubska Nagroda Literacka

Regulamin przyznawania Nagrody

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest za szczególne dokonania literackie
  w języku kaszubskim, w tym także za tłumaczenie na język kaszubski zrealizowane
  w roku poprzedzającym jej wręczenie lub za całokształt pracy literackiej w tym języku.

 • Nagroda wręczana jest w IV kwartale każdego roku podczas uroczystej gali, wspólnie
  z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza”.

 • Organizatorem Konkursu/Nagrody jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

 • Partnerem i fundatorem Nagrody jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

 • Kaszubską Nagrodę Literacką stanowi statuetka oraz nagroda pieniężna.

 • Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest osobom fizycznym.

 • W przypadku przyznania Nagrody za dokonania zbiorowe, Nagrodę przekazuje się osobie lub osobom kierującym projektem.

   

  § 2 Kapituła Nagrody i wyłanianie laureatów

 • Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje:

 • instytucjom i stowarzyszeniom, które zajmują się literaturą i kulturą kaszubską,

 • badaczom literatury kaszubskiej,

 • wydawnictwom,

 • mediom,

 • wyższym uczelniom humanistycznym,

 • bibliotekom,

 • członkom Kapituły.

 • Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa
  i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 • Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu jednej Nagrody w każdej edycji lub może odstąpić od przyznania Nagrody.

 • Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

   

  § 3 Obowiązki Organizatora

 • Organizator odpowiada za:

 • Coroczne ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody,

 • Przyjmowanie zgłoszeń,

 • Organizację pracy Kapituły i jej obsługę,

 • Przechowywanie dokumentacji dotyczącej Nagrody,

 • Promocję Nagrody, w tym publikowanie odpowiednich komunikatów medialnych i wydawnictw dotyczących Nagrody.

   

  § 4 Postanowienia końcowe

  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
  na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.