Lipiec 14, 2017 Category : Działy

Pracownia opracowywania zbiorów profesora Gerarda Labudy

Pracownia opracowywania zbiorów profesora Gerarda Labudy została powołana pod koniec 2011 roku w ramach Działu Literatury i Prasy w celu opracowania spuścizny pozostawionej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przez wybitnego historyka - mediewisty, urodzonego na Kaszubach.

Związek z Małą Ojczyzną i swoją kaszubską tożsamość profesor akcentował przez całe życie. Mieszkający przez wiele lat w Poznaniu mimo fizycznej odległości od ukochanej Tatczëzne nie pozostawał obojętny na jej los. Profesor ponad 20 lat z zaangażowaniem pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Był honorowym obywatelem tego miasta, a także referentem licznych konferencji poświęconych dziejom i kulturze Kaszub, w tym Wejherowa. Szczególną sympatią darzył również Gdańsk - siedzibę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Towarzystwa Naukowego i Biblioteki PAN- owskiej, których był członkiem. Szczególnie silnie związki łączyły mediewistę ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, gdzie współpracował z ideologami ZK-P - Lechem Bądkowskim i Tadeuszem Bolduanem. Bardzo bliska była mu również kaszubska wieś, Luzino, dziś miejsce pochówku wybitnego historyka.
Gerard Labuda był autorem fundamentalnych prac mających związek z polską mediewistyką i źródłoznawstwem. Napisał między innymi: Studia nad początkami państwa polskiego, Święty Wojciech. Biskup- męczennik. Patron Polski, Czech i Węgier, Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa, męczeństwa, kanonizacji. Redagował „Roczniki Historyczne”, „Studia źródłoznawcze”. Jednak szczególnie bliskie jego sercu były tematy związane z historią jego Małej Ojczyzny, czego efektem był I tom Historii Kaszubów w dziejach Pomorza, określany przez Profesora mianem opus vitae. Był autorem niezliczonej ilości prac naukowych, których liczbę szacuje się na 2000, z czego około 30 stanowią książki.
Na spuściznę Gerarda Labudy składa się około 22 000 woluminów, z czego większość to wydawnictwa zwarte. Tematyka książek i czasopism pozostawionych przez badacza jest bardzo rozległa, począwszy od literatury dotyczącej regionu kaszubsko-pomorskiego, przez zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych, po nauki ścisłe. Oprócz literatury współczesnej i przedwojennej w zbiorach profesora znajdują się także rękopisy i starodruki, spośród których szczególnie cenne dla regionu są kodeksy, polonica i germanica wydane na Pomorzu. Na uwagę zasługują także pamiątki stanowiące część kolekcji, m.in. odznaczenia, ordery i dyplomy profesora w uznaniu za zasługi na rzecz nauki polskiej, a także przyznane również z tego tytułu, liczne akty nadania honorowego obywatelstwa miasta, w tym miasta Gdańsk. Ciekawy jest również zbiór monet pozostawiony przez Profesora, z którego wyróżnić można monety starorzymskie. Kolekcję uzupełniają przedmioty użytku codziennego.

Korzystanie ze zbiorów prof. Gerarda Labudy będzie możliwe na miejscu po wcześniejszej (minimum 24-godzinnej) rezerwacji pod numerem telefonu 58 672 29 56 wew. 23.