Lipiec 14, 2017 Category : O Muzeum

Pracownia Digitalizacji Zbiorów

Pracownia Digitalizacji Zbiorów powstał w oparciu o projekt KULTURA+ z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dział funkcjonuje w specjalnie przygotowanej pracowni digitalizacyjnej, na którą pozyskano fundusze z projektu. W kolejnych latach dział PBC pragnie rozwijać swoją strukturę o nowoczesne sprzęty do digitalizacji zbiorów.

Od grudnia 2009 roku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej uczestniczyło w projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa, gdzie obecnie wśród 14 partnerów znajduje się na wysokim 2 miejscu pod względem ilości opublikowanych zbiorów.
Celem działu jest m.in. udostępnianie zasobów piśmienniczych, w tym również zbiorów zabytkowych i starodruków, stanowiących zabytki piśmiennictwa naszego regionu; a także innych rodzajów zbiorów, takich jak muzykaliów, dokumentów życia społecznego, nagrań radiowych, zbiorów graficznych, kartograficznych.

Istotną kwestią dla Muzeum jest również ustawicznie rozwijanej oferty biblioteki o nowe publikacje i nowe interesujące dla czytelników kolekcje tematyczne, interesujących zbiorów z punktu widzenia historii i kultury naszego regionu, w tym dotyczących historii miasta, zbiorów kaszubskich, dokumentów życia społecznego, zabytkowych zbiorów kartograficznych.