Lipiec 14, 2017 Category : Działy

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego

Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego powstał w roku 2001. Został wydzielony z Działu Zbiorów Specjalnych. Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu fotografii, plakatu, kartografii, druków ulotnych. W dziale przechowane są również zabytki kultury materialnej z zakresu numizmatyki i filatelistyki.

W zbiorze fotografii znajdują się dawne i współczesne zdjęcia i widokówki upamiętniające ważne dla kultury regionu wydarzenia, dokumentujące poszczególne miejscowości oraz życie codzienne pomorskich i kaszubskich miast i wsi.
Niezwykle ciekawe są zbiory szklanych negatywów na które składają się m.in.: spuścizny po Aleksandrze Majkowskim, Janie Konradzie Kotłowskim, czy Lubomirze Szopińskim. Niezwykle interesujący jest także zbiór wielkoformatowych negatywów celuloidowych oraz diapozytywów, zakupiony do zbiorów muzeum w 2010 roku, których autorem jest znany polski fotografik Janusz Uklejewski.

Bogato prezentują się zbiory fotograficzne. Wśród autorów zdjęć i widokówek, o różnej tematyce (architektura, marynistyka, etnografia, sylwetki działaczy kaszubskich, twórcy ludowi i ich prace), wykonanych na Pomorzu i Kaszubach, od końca XIX po czasy Nam współczesne, możemy wymienić: Jana Bułhaka, Henryka Poddębskiego, Zdzisława Marcinkowskiego, Jana Konrada Kotłowskiego, Janusza Uklejewskiego, Zbigniewa Kosycarza, Edmunda Peplińskiego, Tadeusza Linka, Kazimierza Lelewicza, Maksymiliana Jankowskiego, Tadeusza Tkaczyka i innych.

Wśród lokalnych, wejherowskich fotografów na szczególną uwagę zasługują m.in.: Augustyn Ziemens, Stanisław Nowakowski, Bolesław Kujaczyński, Jerzy i Waldemar Engler, Alojzy Perszon, Bolesław Mura, Janusz Koneczny, Edmund Kamiński, Leszek Spigarski.
Duży zbiór reprezentują widokówki krajobrazowe z Pomorza z okresu pruskiego, międzywojennego z czasów PRL, czy nowsze.

Zbiory kartograficzne obejmują mapy, atlasy i plany miejscowości, różnej prominencji. Najwięcej jest map Pomorza, wśród których watro wspomnieć m.in.: XVI-wieczną mapę Beschribung des Lands Pomernn, wielkoformatową mapę Engelhadta (1819), atlas Reymanna z połowy XIX wieku, czy bardziej popularne, szczegółowe mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego (tzw. wigówki) z lat 20. i 30. XX wieku.

Numizmatyka reprezentowana jest przez niewielki zbiór monet, głównie fenigów, których emitentem było w okresie międzywojennym Wolne Miasto Gdańsk. W zbiorze znajdują się również banknoty Wolnego Miasta Gdańska, jak również banknoty zastępcze tzw. Notgeldy emitowane przez miasta regionu np. Wejherowo (Neustadt W.Pr.), Kartuzy (Karthaus W.Pr.).

Niewątpliwą ciekawostką są arkusze ze znaczkami pocztowymi Wolnego Miasta Gdańska.

Dział gromadzi też - i uzupełnia na bieżąco - druki ulotne, zaproszenia afisze, plakaty i inne dokumenty życia społecznego, politycznego i kulturalnego regionu.

tekst: Maciej Kurpiewski