Maj 03, 2019 Category : Wystawy

Historia Biblii. Zapraszamy

Wernisaż wystawy odbędzie 9 maja o godz. 18.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2A. Wystawę będzie można podziwiać w okresie 9 – 30 maja w godz. 10.00 – 16.00 (oprócz niedziel).
 
Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych.
 
Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki - Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. 3500 lat opowiedziane w godzinę dla dzieci. Dwie i pół godziny jako instruktaż dla oprowadzających. 30 razy zatrzymujemy się, aby przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych na papirusie i pergaminach. Zobaczymy pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku, po łacinie i hebrajsku.