Grudzień 06, 2018 Category : Wystawy

Haft kaszubski w modernistycznym duchu. Zaproszenie na wystawę

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na wystawę IV edycji konkursu Cassubia Visuales. Wystawa czynna jest od 4 grudnia do końca bieżącego roku.

 

Ideą konkursu Cassubia Visuales jest twórcze przetworzenie wzornictwa haftu kaszubskiego na język współczesnej sztuki wizualnej. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż z jednej strony musimy z poszanowaniem odnieść się do dawnej tradycji ,z drugiej jednak strony z tradycją tą się zmierzyć, tchnąć w nią nowego ducha – ducha progresywności.

Na przestrzeni czterech edycji tegoż konkursu można pokusić się o pewne jego podsumowanie i opisać występujące w nim nurty i tendencje. Pierwszy nurt to postrzeganie tradycyjnego haftu przez pryzmat plakatu reklamującego region. W tym przypadku twórcy często odwołują się do sfery kultury popularnej umieszczając wzornictwo kaszubskie w szeroko rozumianej przestrzeni „publicznej” – często jest to pejzaż, architektura. Kolejną tendencją to przetworzenie graficzne tradycyjnego wzornictwa w uproszczonej, skubizowanej formie. Dążenie do swoistej syntezy i analizy ornamentacji kaszubskiej . Wreszcie trzeci nurt, umownie przez członków jury nazwany „modernistycznym”, który jest próbą przedefiniowania wzornictwa haftu kaszubskiego, wniknięcia w jego „strukturalność”. Jest to spojrzenie nowatorskie, często dla osób, które są przyzwyczajone do tradycyjnej formuły haftu kaszubskiego może wydawać się zbyt awangardowe i „postępowe”, jednak bardzo ciekawe.

Tegoroczna edycja „ Cassubia Visuales” wpisuje się swoją stylistyką i semiotyką we wszystkie wyżej opisane tendencje. Pierwsza nagroda została przyznana Agacie Stachowiak. Praca nawiązuje do nurtu estetyki „Polskiej szkoły plakatu” jest umiejętnym połączeniem znaków i symboli odnoszących się z jednej strony do tradycji regionu z drugiej jest „energetyczna” i dynamiczna. Kompozycja , która została wyróżniona II nagrodą autorstwa Sylwii Lonki jest ukłonem w stronę tradycji, jej koncepcja przypomina prace Gustawa Klimta, jest elegancka i wyrafinowana zarazem. Trzecią nagrodę otrzymała praca Karoliny Pokrzywickej, dzieło z pozoru abstrakcyjne, stanowiące ciekawą grę optyczną, to oryginalna „pikselowa” wizja haftu.

Organizatorzy konkursu: Fabryka Kultury w Redzie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - gratulują wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu, liczymy na udział w kolejnych jego odsłonach, życzymy dalszej twórczej wyobraźni i kreatywności.