Grudzień 19, 2018 Category : Wystawy

Tadeusz Staniewski – wernisaż wystawy i promocja książki

We wtorek, 11 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy czasowej poświęconej osobie dra Tadeusza Staniewskiego – przedwojennego dyrektora Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz promocja poświęconej mu monografii.

Otwarcia uroczystości dokonał Pan Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum, który przywitał licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się wiceprezydent Wejherowa, Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Ziemi Kaszubskiej dlakaszub.org, Pan Marcin Kamień, dyrektor I Liceum im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, Pani Katarzyna Bojke, a także dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Pani Barbara Gusman.

Wydarzeniu towarzyszył koncert chóru żeńskiego Gaudeamus pod dyrekcją Marka Rogalskiego oraz spektakl grupy teatralnej Pod Sową pod kierunkiem Wandy Kanteckiej, w którym zaprezentowano historię lat dziecinnych Tadeusza Staniewskiego. Wspomnieniem o zasłużonym wejherowianinie podzieliła się jego wnuczka, Alina Iskierska-Bałka. O postaci opowiedział również autor książki i wystawy, pracownik naszego Muzeum dr Michał Hinc. Na uroczystości pojawił się również Mykhaiło Kostiuk, ukraiński historyk, autor reedycji książki Staniewskiego z 1930 r. W szponach dwugłowego orła, stanowiącej zapis wspomnień z dzieciństwa spędzonego na Wołyniu u schyłku XIX wieku.

Po uroczystości zgromadzeni goście zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy i zakupu książki o Tadeuszu Staniewskim, która jest 24. publikacją wydaną w tym roku przez wejherowskie Muzeum.

Tekst: M. H.

Fot. M. K.