Kwiecień 08, 2019 Category : Promocje książek

Promocja książki A. Piekarskiego. Wyprawa Lewisa i Clarka.

29 marca,  w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie autorskie z doktorem  Adamem Piekarskim,  znanym polskim indianistą i podróżnikiem.  Badania Piekarskiego koncentrują się wokół problematyki rdzennej ludności Ameryki Północnej. Spotkanie autorskie w Muzeum było także okazją do promocji najnowszej książki badacza pt. „Wyprawa Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki”. Publikacja opisuje pionierską ekspedycję z lat 1804-1806 zainicjowaną przez Thomasa Jeffersona po zakupie Luizjany od Francji w 1803 r. Wyprawa miała kluczowe znaczenie dla późniejszej historii i przebiegu ekspansji osadnictwa europejskiego w środkowej i zachodniej części kontynentu. Dzięki sporządzonym podczas podróży mapom, ekspedycja wytyczyła szlaki dla przyszłych osadników. Wyprawa była organizowana przez wojsko (jej dowódcy Lewis i Clark byli oficerami Armii Amerykańskiej w randze kapitanów) jednak aspekt militarny był właściwe tylko formalny, w rzeczywistości ekspedycja miała charakter stricte badawczy i naukowy, jej pokłosiem była bardzo obszerna dokumentacja badawcza w formie rysunków kartograficznych oraz opisów plemion indiańskich, ich zwyczajów i obrzędów, które można uznać za pionierskie opracowania etnograficzne. Niektóre z opisanych przez Lewisa i Clarka plemion już dzisiaj nie istnieją.     

Jak zaznacza dr Adam Piekarski konfrontacja świata Indian i cywilizacji europejskiej była nieunikniona. Zderzenie obu światów było bardzo bolesne i dramatyczne w swych skutkach  dla rdzennej ludności Ameryki. Jednak współcześnie, paradoksalnie, jak podkreśla badacz, Indianie oceniają tą wyprawę pozytywnie. Stała się ona nie tylko legendą ale również narodowym dziedzictwem Amerykanów w tym Indian, którego materialnym świadectwem są pozostawione przez badaczy Dzienniki z wyprawy.

 

B.G-R/TF