Listopad 20, 2019 Category : Promocje książek
Zdjęcie do newsa Òbrôz Kaszëb w zachãcbach. Obraz Kaszub w reklamach

Òbrôz Kaszëb w zachãcbach. Obraz Kaszub w reklamach

We wtórk 19 lëstopadnika jesmë promòwelë w sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie ksążkã „Guzik do mankiet, czyli reklamy i ogłoszenia w międzywojennej prasie polskiej z obszaru Kaszub”. Aùtorzë pùblikacji, to je Òlga Pòdolskô-Schmandt i Pioter Schmandt zebrelë w ni czileset zachãcbów, jaczé ùkazywałë sã m.jin. w Kartuzach, Kòscérznie, Wejrowie i Chònicach. W tëch krótczich wiadłach je zatacony òbrôz najégò regionu w midzëwòjnowim cządze. Mòżemë sã doznac, co Kaszëbë mielë w nôwikszim ùwôżanim, co jedlë i pilë, co gùbilë i ò co na se szkalowelë.

Aùtorzë pòdzelëlë całosc na 10 rozdzélów:  Żądajcie w wyborniejszych składach!, Kupię – sprzedam, Zatrudnię się – zatrudnię, Zgubiono – znaleziono, Kulturalnie i rozrywkowo, Pan i pani, Należy wiedzieć, Niniejszem oferuję, W przednich lokalach. smacznie, pożywnie i zdrowo, Zdarzyło się.

Òbczas promòcji bëła leżnosc pòsłëchac czilenôsce reklamów. Òsoblëwie widzałë sã te z dzélu: Pan i pani, bò bëlno pòkôzałë, jak zmieniłë sã naje wrëjarsczé zwëczi òb òstatné 100 lat, a téż wiadła ò sztridach i nawzôjnëch òbwinach (jak szpòrtowelë ùczãstnicë zéńdzeniô, to bëlny przikłôd tamtoczasnégò „hejtu”).

Aùtorzë zdecydowelë, żebë w ksążce òstawic òriginalny pisënk, co dodôwô ti pùblikacji dodôwkòwi szmaczi. Wôżnym dzélã „Guzika do mankiet” je wstãp, w jaczim m.jin. òstała przëbôczónô historiô reklamë i ji znaczënk w żëcym lëdzy òd stalatów.

Ò tim wszëtczim Ò. Pòdolskô-Schmandt i P. Schmandt òpòwiôdelë téż òbczas promòcji i prezentowelë wëbróné przikładë zachãcbów. W artisticznym dzélu wëstąpił Tadeùsz Głuchòwsczi, chtëren na klawirze zagrôł czilenôsce sztëczków z midzëwòjnowégò dwadzescelecô.

Na kùńc bëła leżnosc do ùdostaniô aùtografów i pògôdaniô z aùtorama.

Ksążkã wëdało Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, z financową pòmòcą samòrząadzënów: Wejrowsczégò Pòwiatu i Miasta Wejrowa. Redaktorã ksążczi i kòòrdinatorã ji wëdaniô béł Dark Majkòwsczi.

„Guzik do mankiet” je do kùpieniô w sedzbie MKPPiM, kòl szas. Zómkòwi 2A we Wejrowie.

 

 

We wtorek 19 listopada promowaliśmy w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie książkę „Guzik do mankiet, czyli reklamy i ogłoszenia w międzywojennej prasie polskiej z obszaru Kaszub”. Autorzy publikacji, Olga Podolska-Schmandt i Piotr Schmandt, zebrali w niej kilkaset reklam, jakie ukazywały się m.in. w Kartuzach, Wejherowie, Kościerzynie i Chojnicach. W tych krótkich informacjach został zachowany obraz naszego regionu w okresie międzywojennym. Możemy dzięki nim się dowiedzieć, co Kaszubi wówczas uważali za ważne, istotne, co jedli i pili, co gubili i o co się kłócili.

Autorzy podzielili całość na 10 części:  Żądajcie w wyborniejszych składach!, Kupię – sprzedam, Zatrudnię się – zatrudnię, Zgubiono – znaleziono, Kulturalnie i rozrywkowo, Pan i pani, Należy wiedzieć, Niniejszem oferuję, W przednich lokalach. smacznie, pożywnie i zdrowo, Zdarzyło się.

Podczas promocji była okazja, aby posłuchać kilkunastu reklam. Szczególnie podobały się te z rozdziału: Pan i pani, bo znakomicie pokazały, jak zmieniły się nasze zwyczaje związane z randkami w ciągu ostatnich stu lat, a także wiadomości o kłótniach i wzajemnych oskarżeniach (jak żartowali uczestnicy spotkania, to świetny przykład ówczesnego „hejtu”).

Autorzy zdecydowali się na pozostawienie w książce oryginalnej pisowni, co dodaje tej publikacji dodatkowego waloru autentyczności. Ważną częścią „Guzika do mankiet” jest wstęp, w jakim m.in. została podana historia reklamy i jej znaczenie w życiu ludzi.

O tym wszystkim O. Podolska-Schmandt i P. Schmandt opowiadali również podczas promocji. Prezentowali też wybrane przykłady reklam. W części artystycznej wystąpił Tadeusz Głuchowski, który na fortepianie zagrał kilkanaście utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Na zakończenie była możliwość pozyskania autografów i porozmawiania z autorami.

Książkę wydało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie z finansową pomocą samorządów: Powiatu Wejherowskiego oraz Miasta Wejherowa. Redaktorem publikacji i koordynatorem jej wydania z ramienia Muzeum był Dariusz Majkowski.

„Guzik do mankiet” można kupić w siedzibie MPiMKP, przy ul. Zamkowej 2A w Wejherowie.