Marzec 25, 2022 Category : Wystawy
Zdjęcie do newsa Muzealna wystawa w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Muzealna wystawa w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

9 marca 2022 roku o godzinie 12:00 w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbył się wernisaż wystawy „Felix Cassubia. Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm”. Pod tym tajemniczym tytułem kryją się zagadnienia związane z historią, literaturą i współczesną działalnością ruchu kaszubskiego.  Inspiratorem jej powstania był senator Kazimierz Kleina, natomiast wykonały ją trzy kaszubskie instytucje: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, a także Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni.
W oficjalnej uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli Michał Hinc i Adam Lubocki. Pierwszy z wymienionych zabrał głos w imieniu wejherowskiego Muzeum, opowiadając o wkładzie prof. Gerarda Labudy w kształtowanie wizerunku historii Kaszubów i naukowych podstaw badań nad historią Kaszubszczyzny. Prelegent wskazał też na rangę Książnicy profesora Gerarda Labudy jako miejsca inspirującego do podmiotowego pojmowania na dzieje tej pomorskiej społeczności.
Zgodnie z zapowiedzią wystawa zapewne już za kilka tygodni dotrze na Pomorze i również u nas będzie źródłem wiedzy o najważniejszych wątkach kaszubskiej historii i współczesności.
W gronie pracowników naszego Muzeum zaangażowanych w powstanie wystawy znaleźli się:
Tomasz Fopke, Michał Hinc, Adam Lubocki, Dariusz Majkowski, Mateusz Szuba (teksty oraz ikonografia)
Anna Kąkol (koordynacja przedsięwzięcia)
Grażyna Wirkus (korekta i redakcja tekstów)
oraz
Barbara Kąkol z Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (teksty oraz ikonografia)
Andrzej Busler z Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni (teksty oraz ikonografia)

Tekst i Foto: AL