Kwiecień 12, 2019 Category : Konkursy

Rozstrzygnięto muzealny Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny

Dnia 6 kwietnia 2019 r. w kościele p.w. św. Wojciecha w Kielnie podczas uroczystej gali finałowej Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej wręczono nagrody laureatom VI Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim, którego organizatorem jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Jury w składzie: prof. zw. dr hab. Marek Rocławski (przewodniczący), dr hab. Witosława Frankowska oraz dr Tadeusz Formela oceniało prace napisane do tekstu Ewangelii św. Łukasza (Łk 23, 33) Czej przëszlë na môl zwóny „Czaszką”, ùkrżiżowelë tam Jegò, a pò prawi i lewi Jegò stronie zleczińców, który wybrał O. prof. dr hab. Adam  Sikora OFM. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 13 kompozycji na chóry mieszane i jednorodne. Laureatami konkursu zostali: Mariusz Kozieł – I miejsce i nagroda 2000 zł, Marcin Molski – II miejsce i nagroda 1500 zł, Jakub Kaczmarek – III miejsce i nagroda 1000 zł, wyróżnienie i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymał Szczepan Magier. Nagrody wręczyli: Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius, przewodniczący Jury prof. zw. dr hab. Marek Rocławski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi oraz Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasz Fopke

Dotychczasowy plon sześciu edycji konkursu to 53. prace kompozytorskie, które zasilają bazę repertuarową chórów biorących udział konkursach i festiwalach chóralnych, m.in. w Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie czy Międzynarodowym Festiwalu  Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

VI Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim został dofinansowany przez Powiat Wejherowski oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!

Sekretarz Konkursu – Aleksandra Janus