Styczeń 18, 2020 Category : Konkursy

Kòmpòzytorsczi Kònkùrs na Kaszëbską Kòlãdã rozrzeszony!

Rozrzeszenié Òglowòpòlsczégò Kòmpòzytorsczégò Kònkùrsu na Kaszëbską Kòlãdã miało swój môl 11 stëcznika 2020 rokù, òbczas I Pòmòrsczégò Przezérkù Kaszëbsczich Kòlãdów i Gòdowëch Spiéwów, w Sanktuarium sw. Jakùba w Lãbòrgù. Mùzyka ùsôdzónô bëła do tekstów Jerzégò Stachùrsczégò.

Juri: prowadniczka – dr hab. Witosława Frankòwskô a dr Tadeusz Fòrmela i dr Tomasz Fopka, przëznało nôdgrodë: I ( 1000 zł) – Kamil Cieślik ze Straszyna, II (600 zł) – Magdalena Garbecka z Elbląga, III (400 zł) – Michał Sołtysik z Otwocka a wëprzédnienié (300) – Filip Cieszyński z Gniewu. Nôdgrodë wrãcziwelë: prowadnik Kaszëbsczégò Parlamentarnégò Karna , Senatór RP - Kazmiérz Kleina a Kazmiérz Bistroń – nôleżnik Zarządu Wejrowsczégò Pòwiatu.

 

Konkurs Kompozytorski na Kolędę Kaszubską rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na Kolędę Kaszubską odbyło się 11 stycznia 2020 roku, podczas I Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i pastorałek w Sanktuarium św. Jakuba w Lęborku. Muzykę tworzono do tekstów Jerzego Stachurskiego.

Jury w składzie : przewodnicząca – dr hab. Witosława Frankowska, członkowie – dr Tadeusz Formela i dr Tomasz Fopke, przyznało następujące nagrody: I ( 1000 zł) – Kamil Cieślik ze Straszyna, II (600 zł) – Magdalena Garbecka z Elbląga, III (400 zł) – Michał Sołtysik z Otwocka oraz wyróżnienie (300) – Filip Cieszyński z Gniewu. Nagrody wręczyli: przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Senator RP - Kazimierz Kleina oraz Kazimierz Bistroń – członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Organizatorem Konkursu i współorganizatorem Przeglądu było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

Tekst: AD/TF

Foto: Anna Kozakowska