Styczeń 18, 2020 Category : Konkurs Kompozytorski na kolędę kaszubską
Zdjęcie do newsa Kòmpòzytorsczi Kònkùrs na Kaszëbską Kòlãdã rozrzeszony!

Kòmpòzytorsczi Kònkùrs na Kaszëbską Kòlãdã rozrzeszony!

Rozrzeszenié Òglowòpòlsczégò Kòmpòzytorsczégò Kònkùrsu na Kaszëbską Kòlãdã miało swój môl 11 stëcznika 2020 rokù, òbczas I Pòmòrsczégò Przezérkù Kaszëbsczich Kòlãdów i Gòdowëch Spiéwów, w Sanktuarium sw. Jakùba w Lãbòrgù. Mùzyka ùsôdzónô bëła do tekstów Jerzégò Stachùrsczégò.

Juri: prowadniczka – dr hab. Witosława Frankòwskô a dr Tadeusz Fòrmela i dr Tomasz Fopka, przëznało nôdgrodë: I ( 1000 zł) – Kamil Cieślik ze Straszyna, II (600 zł) – Magdalena Garbecka z Elbląga, III (400 zł) – Michał Sołtysik z Otwocka a wëprzédnienié (300) – Filip Cieszyński z Gniewu. Nôdgrodë wrãcziwelë: prowadnik Kaszëbsczégò Parlamentarnégò Karna , Senatór RP - Kazmiérz Kleina a Kazmiérz Bistroń – nôleżnik Zarządu Wejrowsczégò Pòwiatu.

 

Konkurs Kompozytorski na Kolędę Kaszubską rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na Kolędę Kaszubską odbyło się 11 stycznia 2020 roku, podczas I Pomorskiego Przeglądu Kaszubskich Kolęd i pastorałek w Sanktuarium św. Jakuba w Lęborku. Muzykę tworzono do tekstów Jerzego Stachurskiego.

Jury w składzie : przewodnicząca – dr hab. Witosława Frankowska, członkowie – dr Tadeusz Formela i dr Tomasz Fopke, przyznało następujące nagrody: I ( 1000 zł) – Kamil Cieślik ze Straszyna, II (600 zł) – Magdalena Garbecka z Elbląga, III (400 zł) – Michał Sołtysik z Otwocka oraz wyróżnienie (300) – Filip Cieszyński z Gniewu. Nagrody wręczyli: przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Senator RP - Kazimierz Kleina oraz Kazimierz Bistroń – członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Organizatorem Konkursu i współorganizatorem Przeglądu było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

Tekst: AD/TF

Foto: Anna Kozakowska