Październik 02, 2018 Category : Koncerty

Szlaki historyczne Kaszubów – wernisaż

We wtorek 2 października 2018 r. o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie miał miejsce wernisaż wystawy malarskiej pt. "Szlaki historyczne Kaszubów".

Dyrektor Muzeum, Pan Tomasz Fopke przywitał zebranych i opowiedział o genezie i znaczeniu kaszubskich pieśni patriotycznych, jak np. "Zemia Rodnô", "Mòje Stronë", "Mòje Wejrowò", "Mòrze", które następnie zostały zaśpiewane przez obecnych na uroczystości chórzystów Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka w Wejherowie pod dyrekcją Marcina Grzywacza.

Po koncercie, prezes Kaszubskiego Stowarzyszenia Artystów w Gościcinie Pani Alina Żywicka opowiedziała o działalności organizacji i jej członkach, a zwłaszcza o ich wspólnym tegorocznym dziele – kilkunastu obrazach przedstawiających ważne dla historii Kaszubów miejsca, a więc kościoły, pałace, zamki, a także wejherowskie kapliczki.

Wkrótce potem goście zaspokoili swą potrzebę obcowania ze sztuką, zwiedzając wystawę, prezentowaną w Muzeum do 30 października.

Oprac. M. H.