Październik 28, 2019 Category : Koncerty

„ Po nocnej rosie płyń dźwięczny głosie…”

22.10.2019 roku, w siedzibie Muzeum odbył się koncert inaugurujący cykl 3 wieczorów muzycznych, zorganizowanych z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Usłyszeliśmy utwory kompozytora, pochodzące z jego „Śpiewników Domowych”.

Wykonawcami byli:

        Aleksandra Kucharska-Szefler – sopran

        Maria Malinowska – sopran

        Adam Brusznicki – tenor

        Krzysztof Bobrzecki – baryton

        Witosława Frankowska – fortepian, słowo o muzyce

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Wkład własny zapewnił samorząd powiatu wejherowskiego.

Koordynatorkami muzealnymi wydarzenia były: Izabela Bukowska i Alicja Dampc.