Wrzesień 26, 2019 Category : Koncerty

III Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora w Wejherowie

REGULAMIN

III  RODZINNEGO PRZEGLĄDU  PIEŚNI  SENIORA

W  WEJHEROWIE

 

 

Organizatorzy:

 • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie
 • Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów
  „ŻYJ GODNIE” w Wejherowie

Założenia i cele przeglądu:

 • uwrażliwianie społeczeństwa na piękno muzyki oraz integracja środowiska muzycznego.
 • aktywizacja seniorów w zakresie kultury muzycznej
 • podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, zespołów wokalnych, rodzinnych oraz solistów.
 • dzielenie się doświadczeniami ze wspólnego muzykowania, nawiązywanie kontaktów, współpracy i przyjaźni - integracja grup seniorów i osób niepełnosprawnych.
   
  Warunki uczestnictwa:
  W Przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły i soliści z terenu powiatu wejherowskiego, liczące nie więcej niż 10 osób.  Szczególnie ciepło zapraszamy zespoły kilkupokoleniowe, rodzinne. W pisemnym zgłoszeniu na przygotowanym formularzu zespoły i soliści przesyłają tytuły piosenek z repertuaru przygotowanego na przegląd, w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2019 r.
 1. Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mail: zyj-godnie@wp.pl
 2. O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie organizator poinformuje uczestników drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Utwory podane w karcie zgłoszeniowej są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
   
  Zasady przeglądu:
   
 1. Przegląd odbywa się w Sali balowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (sala z fortepianem)
 2. Zespoły oraz soliści zobowiązani są do wykonania programu, na który złożą się trzy utwory.
 3. W programie podczas występu możliwe jest wykonanie utworów z akompaniamentem, Organizatorzy  zapewniają instrument do akompaniamentu (fortepian) oraz nagłośnienie
 4. Wyklucza się stosowanie podkładów muzycznych.
 5. O kolejności prezentacji decyduje Organizator.
 6. Maksymalny czas wykonywania programu wynosi 15 min.
 7. Przegląd odbędzie się 20 października 2019 r. w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2A. O planowanej godzinie występu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo po zakończeniu rekrutacji.
 8. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestnikom.
 9. Zgłoszenie uczestnika do udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania na wszelkich możliwych polach eksploatacji oraz przetwarzania danych osobowych, a także zgodę na przekazanie zapisu audio-video do zbiorów Muzeum.
   
   
  Nagrody:
  Każdy z uczestników przeglądu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz pamiątkowy upominek.
   
  Kontakt:
 • Jacek Drewa, Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów
  „ŻYJ GODNIE” w Wejherowie, 513 005 980 lub e-mail: zyj-godnie@wp.pl

Pliki do pobrania