Marzec 17, 2023 Category : Komunikaty
Zdjęcie do newsa Splotłô słoma

Splotłô słoma

31 marca o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sobieskiego 300 w Wejherowie odbędzie się spektakl w języku kaszubskim pt. „Splotłô słoma” przygotowany przez zespół teatralny „Zymk” z Luzina. Jego siedziba znajduje się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, które jest jednocześnie partnerem wydarzenia. Przedstawienie porwie widza w podróż do przeszłości, a dokładnie czasów „jaskiniowych”, które staną się obrazem rytualnego życia przodków Kaszubów, malowanym przez ruch, słowo, dźwięki, wyraziście skonstruowane sceny. Premiera spektaklu odbyła się podczas teatralnego przeglądu „Zdrzadniô Tespisa” w Chojnicach w 2022 roku.

Szpëtôkel Teatru Zymk to je mùzyczno-teatralné widzawiszcze z elemeńtama pantomimë. Pòwiôdô ò rocznym òbrzãdowim cyklu, a téż rituałach zrzeszonëch z cyklã żëcô człowieka. Òpòwiedniô sã nie dzeje w kònkretnym historicznym kònteksce, dzãka czemù òbzérnik widzy ùniwersalizm zwëków, a téż czësto swiéżé wezdrzenié na to wszëtkò, co znaje z kaszëbsczich tradicjów.

 

"Splotłô słoma" zabierze naju w swiat cëzy, a równoczasno blësczi i wëfùlowóny znónyma nama emòcjama. Kò më sã òd najëch praòjców wiele nie różnimë. To je próba nalézeniô dërżenia òbrzãdów i òdpòwiescë na pëtanié “czemù człowiek mô rituałë”? Wãder przez tësącleca tak pò prôwdze je rézą bënë se. Nie je wôżné, czë pòznôwôsz jómòwé malënczi z Lascaux, czë bierzesz ùdzél w pòchòdze Gwiżdżów - dotikôsz krëjamnotë tegò, chto Të sóm/sama jes… - twórcy.

„Splotlô słoma” teatru „Zymk” to z pewnością ciekawa, awangardowa propozycja na piątkowy wieczór.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania