Maj 24, 2023 Category : Komunikaty
Zdjęcie do newsa Promocja nowej książki o Wejherowie

Promocja nowej książki o Wejherowie

8 maja odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie promocja książki pt. „Dzieje Wejherowa na jeden dzień” autorstwa Adama Lubockiego i Michała Hinca.  Spotkanie przeprowadzone zostało w formie wywiadu z autorami publikacji, którzy omówili główne założenia oraz idee jakie im przyświecały podczas pracy nad wydawnictwem. Książka jest napisana w klarowny sposób, przystępnym językiem. Została opatrzona bardzo obszernym materiałem ikonograficznym, w formie, skanów dokumentów, map, rycin, które ilustrują bogatą historię miasta i powiatu wejherowskiego. Książka w panoramicznym ujęciu przedstawia proces dziejowy miasta od jego powstania w 1643 roku po okres transformacji ustrojowej w latach 1989-1993. Autorzy pracy, ze względu na syntetyczny, kompilacyjny charakter publikacji,  dokonali subiektywnego wyboru, ich zdaniem, kluczowych wydarzeń w historii miasta Wejherowa.  Adam Lubocki jest autorem rozdziałów od XVII do XIX w., w swojej narracji historycznej starał się oddać ducha epoki Prus Królewskich, procesy społeczne, ekonomiczne takie jak uwłaszczenie chłopów, budowa trakcji kolejowej. Michał Hinc przybliżył czytelnikowi dzieje miasta od wybuchu I wojny światowej do lat 90. XX w. także przez pryzmat jednostkowych biografii, które splata nić historii, takich jak Bernard Szczęsny (pierwszy burmistrz miasta po II wojnie) Jan Trepczyk (działacz, pisarz i poeta kaszubski) Zbigniew Nastały I Marian Wójcik (ofiary Grudnia 1970). Treść publikacji otwiera ale też i pośrednio zamyka, postać założyciela miasta – Jakub Wejher.

Podczas spotkania promocyjnego omówiona została również okładka książki, jej autor – Artur Wyszecki przedstawił wątki, które go zainspirowały do opracowania projektu. Praca w formie kolażu zestawia ikonosferę historyczną z elementami współczesnej popkultury.

Wśród licznie przybyłych gości, w spotkaniu także udział wzięły: władze powiatu wejherowskiego w osobie pani starosty dr Gabrieli Lisius oraz starosty Jacka Thiela, władz miasta: zastępcy prezydenta miasta Wejherowa  Arkadiusza Kraszkiewicza.

Promocja książki odbyła się w ramach cyklu wykładów pt. Wejherowo na kartach historii” realizowanych z okazji 380 rocznicy powstania miasta Wejherowa.

Dyrektor Muzeum dr Michał Hinc wystąpił w podwójnej roli – gospodarza, a także autora publikacji.

Koordynator wydarzenia Benita Grzenkowicz-Ropela