Òddzëkòwanié Wiôldżégò Lesôka

Z wiôldżim żalã dôwómë do wiédzë, że dnia 18 lëstopadnika ùmarł Bòlesłôw Bòrk – pisôrz, dokùmeńtalista a szkólny, wiôldżi syn lesôcczich strón.

Bòlesłôw Bòrk ùrodzył sã 9 łżëkwiata 1923 rokù w Zbichòwie. Bez dłudżé lata robił jakno szkólny m.jin. w Kòleczkòwie, Chwaszczënie ë Bòjanie. Dzejôł jakno strażôk i aktiwny nôleżnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Z mòcą stolema rozkòscérzôł pamiãc ò ùszłocë Kaszëbsczi. Brzadã jegò robòtë je wiele artiklów a ksążków – mònografiów, pòezjów a òpòwiesców, w tim zbiérk Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, wëdóné bez wejrowsczé mùzeùm w 2002 rokù.

Wiôldżémù Lesôkòwi na òddzëkòwanié skłôdómë Bóg zapłac za wszëtczé dokôzë a robòtã.

Pracownicë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie