Styczeń 26, 2023 Category : Aktualności
Zdjęcie do newsa O romantyzmie w Książnicy

O romantyzmie w Książnicy

9 grudnia 2022 r. w Książnicy prof. Gerarda Labudy odbyło się seminarium kaszubskie „Romantyzm na Kaszubach i Pomorzu. Ludzie i dziedzictwo”. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Instytut Kaszubski oraz Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na seminarium przybyli znawcy problematyki reprezentujący różne ośrodki naukowe oraz zainteresowana tematem publiczność.

Wygłoszono 6 referatów. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Daniel Kalinowski, który omówił cechy romantyczne w piśmiennictwie i działalności Floriana Ceynowy. Następnie zagadnienie filomatów pomorskich XIX i XX w. przedstawił prof. dr hab. Józef Borzyszkowski. Referat dr. Piotra Kąkola poświęcony był działalności teatru Towarzystwa „Ogniwo” działającego na przełomie XIX i XX w. w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem jego repertuaru romantycznego. Prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska omówiła przekłady literatury romantycznej, w tym rosyjskiej i niemieckiej, na język kaszubski. Tekst dr Bożeny Ugowskiej dotyczył obecności postaci Józefa Wybickiego w piśmiennictwie Stanisława Pestki. Na koniec mgr Aleksandra Majkowska wskazała na możliwości ciekawego wykorzystania literatury w edukacji muzealnej w Muzeum w Będominie. Seminarium zakończyło się dyskusją, obfitującą w interesujące spostrzeżenia.

Tekst i zdjęcia: MSz